5มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

#วีระศักดิ์ โควสุรัตน์


สิ่งที่เราต้องเปลี่ยนมากที่สุดคือการกระทำแต่ก่อนจะทำได้ถูก เราต้องมีความรู้
ที่ถูก และคิดปรับแก้อย่างสร้างสรรค์

และก่อนจะรู้สิ่งที่ถูก เราต้องครองสำนึกที่เห็นสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญเสียก่อน

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
สมาชิกวุฒิสภา
รองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภา

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม