“วีระศักดิ์”ห่วงภาวะโลกเดือดจากขยะที่เกิดจากการสะสมอาหารมากเกินการแบกรับของระบบนิเวศ อุตสาหกรรมขนส่งและปล่องควันมากมายที่ใช้พลังงาน ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โลกเดือดเพราะมนุษย์สะสมอาหารไว้มากเกินการแบกรับของระบบนิเวศน์.. การเพาะปลูกพืชอาหารสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์ค่อยๆกลายเป็นสนามความขัดแย้งของการถางป่า การละเลงสารเคมี เพื่อรักษาหรือขยายผลผลิต วัตถุดิบมหาศาลนำไปสู่อุตสาหกรรมขนส่งและปล่องควันมากมายที่ใช้พลังงาน ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลภาวะให้ระบบนิเวศน์ แต่น่าเศร้า ที่มนุษย์กลับกินอาหารนั้นไม่ทัน ทานไม่หมด กระจายไม่ถึงทั่ว และเทรวมมั่วๆจนกลายเป็นภูเขาขยะปล่อยก๊าซเรือนกระจกแถมเข้าไปไม่หยุด

ชมบทสัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง “ปาก..พาพัง” กับอาจารย์เอ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กรรมธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม