สกสค.มอบประกันชีวิตและอุบัติเหตุฟรี 90 วัน

สกสค. มอบสวัสดิการคุ้มครองครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ 27 มิ.ย. 67 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

โดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ SCB Protect บริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ มอบสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการแจกฟรีประกันชีวิตและอุบัติเหตุ สิทธิผลประโยชน์วงเงินคุ้มครอง 111,000 บาท และคุ้มครองฟรี 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายสราวุธ เพียรลุประสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ SCB Protect เป็นตัวแทนจากธนาคารไทยพาณิชย์

ด้านดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการดังกล่าวว่า ‘สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ รวมถึงการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

เนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษาของเราได้ทุ่มเทชีวิตและเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอน การดูแลลูกศิษย์ อย่างตั้งใจ หลายครั้งที่ทุกท่านต้องเสียสละแรงกาย แรงใจ และเวลาส่วนตัวเพื่อทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด

ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนคุณงาม ความดี ของครู เนื่องในวาระครบ 72 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้ร่วมกับ บริษัท ไทยพาณิชย์ โพเทค จำกัด มอบสวัสดิการประกันอุบัติเหตุฟรี 3 เดือน ให้แก่ครูและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการทุกท่านที่มาลงทะเบียนรับสิทธิ

โดยให้มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น’

ทั้งนี้เพื่อนครูและบุคคลากรทางการศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 9:00 น เป็นต้นไป ณ หอพักสวัสดิการ และสำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนเพื่อนครูในต่างจังหวัดลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15- 27 กรกฎาคม 2567 รายวันและเวลาราชการ ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัด ทั่วประเทศ

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม