ในหลวง-พระราชินี ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจีน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 21.08 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจีน พุทธศักราช 2564 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โดยมี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จด้วย

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เสด็จขึ้นชั้น 3 พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระพุทธบุษยรัตน์ พระพุทธนรสีห์ และพระไชยนรรัตน์ ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยยุคกลาง (คลาสสิค) ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ ประจำรัชกาล ที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 7 ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ พระพุทธมหาราช ฉ ปริวัตน์ และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร รัชกาลที่ 9 ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระสัมพุทธพรรณี ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระป้ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และเสด็จฯ ไปยังที่ประดิษฐานพระบรมรูป และพระแท่นพระบรรทมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะ

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เสด็จฯ ไปยังบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เสด็จฯ ไปยังโต๊ะเครื่องสังเวย การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน ธูปที่โต๊ะเครื่องสังเวย แล้วทรงจุดธูปหางแล้วทรงปักที่เครื่องสังเวย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปหางแล้วทรงปักที่เครื่องสังเวย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงจุดธูปหางแล้วทรงปักที่เครื่องสังเวย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จุดธูปหางแล้วปักที่เครื่องสังเวย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ขณะที่เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เผากระดาษเงิน กระดาษทอง เสร็จแล้วเป็นอันเสร็จพระราชพิธี

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม