ที่ดินland bank ทำให้ช้างมีอาหารกินยามยากลำบากช่วงโควิด-19

ที่ดินแปลงนี้เป็น land bank ของ บริษัทแสนสิริ โดยคุณเศรษฐา ทวีสิน อนุญาตให้ใช้ที่ดินที่รอการพัฒนานี้ไปให้สมาคมสหพันธ์ช้างไทย ใช้ในการปลูกหญ้าอาหารช้างเพื่อช่วยช้าง รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 70 ไร่ ที่อำเภอสันกำแพง

เริ่มพรวนดินปลูกหญ้าเนเปียร์ โดยชวนอาสาสมัครจากในละแวกพื้นที่มาลุยงานกันเมื่อ 3 เดือนก่อน

บัดนี้หน้าฝนช่วยเร่งให้หญ้างอก

งาม ช่วงนี้กำลังเริ่มตัดส่งมอบกระจายให้ปางช้าง ต่างๆ ที่ยังพยายามดิ้นรนช่วยตัวเองให้ไปถึงวันที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาเดินทางได้สะดวก

นับเป็นการบริหารการใช้ทรัพยากรที่ดินอย่างมีประโยชน์ครบวงจรมากๆครับ

ดีต่อช้างที่จะมีอาหารกิน ในยามยากลำบากจากช่วงโควิดที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยไม่เดินทาง

ดีต่อปางช้างที่มีผู้ช่วยให้ยืมหน้าดินใช้สอย ในวันที่ทุนรอนเหือดแห้ง

ดีต่อสภาพแวดล้อมของที่ดินที่มีผู้มาลงแปลง ปรับหน้าดิน พรวนดิน ทันฤดูฝน ทำให้มีธาตุอาหารใหม่ๆเกิดกับดิน

ดีต่อเจ้าของที่ดินเพราะได้ร่วมกุศลใหญ่

ดีต่อกิจการของเจ้าของที่ดิน เพราะองค์กรมีสตอรี่ที่เกินคาด และนับได้ว่าไม่ได้ปล่อยที่ให้รกร้างว่างเปล่า เป็นภาระทางภาษีการใช้ที่ดิน เพราะถ้าทำต่อเนื่องเพียงพอก็จะเรียกได้เต็มความหมายว่าที่นี่เป็นที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม

ดีต่อตัวที่ดินที่มีประวัติที่น่าชื่นใจติดที่ดินให้เล่าไปต่ออีกยาวๆ

ดีต่อผู้ได้รับรู้เรื่องราวนี้ที่จะคิดเห็นอะไรเชื่อมประโยชน์เป็นวงจรเชิงบวก

ไม่มีใครเลยที่ไม่ได้ประโยชน์จากความตกลงนี้

ท้องที่ท้องถิ่นเกิดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ เปลี่ยนที่เปลี่ยวเป็นที่ปลูก

แม้แต่รัฐส่วนกลางก็ยังพลอยได้ผลบวกคืบหน้าตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้นับเพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้กักเก็บคาร์บอนลงดิน และได้ตัวอย่างที่ผู้เป็นเจ้าของที่ดินสามารถทำตามอย่าง

รวมทั้งที่ดินของรัฐ ที่ราชพัสดุ ที่ป่าเสื่อมโทรม ที่รัฐวิสาหกิจ เช่นการรถไฟ ที่ดินของฝ่ายความมั่นคงที่ยังไม่ได้ถูกพัฒนา ทุ่งเสาส่งวิทยุ หรือที่สาธารณะใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งยังมีอยู่อีกมากมายทั่วประเทศ

ลดความเหลื่อมล้ำ

นำความเปลี่ยนแปลงมาให้กับพื้นที่และการพัฒนานโยบายการใช้ที่ดิน

และการปลูกหญ้าเลี้ยงช้าง ย่อมไม่มีประเด็นกังวลว่าจะมีการเผาวัสดุเหลือใช้จากแปลงปลูกหรือไม่ เพราะผู้เกี่ยวหญ้าย่อมประสงค์จะเก็บเกี่ยวกลับไปใช้ให้ช้างกินได้ทั้งหมด

ยอดเยี่ยมมากๆครับ

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา

#ช่วยช้างถึงช้าง

#ช้างเลี้ยงในยุคโควิด

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม