ตำรวจเชียงใหม่ ห่วงใย “รักใครให้สวมหมวกใส่แมสเพิ่มความปลอดภัย” ช่วงเทศกาลสงกรานต์

กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรเชียงใหม่ รณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย ในช่วง 7 วันขับขี่ปลอดภัย“รักใครให้สวมหมวกใส่แมสเพิ่มความปลอดภัยด้วยนะครับ” ระหว่างวันที่11-17 เมษายน 2565 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี65 ท่องเที่ยวเชียงใหม่อย่างมีความสุข โปรดปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร่วมกัน

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม