17 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศดีขึ้น หลังได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อน

17 จังหวัดเหนือคุณภาพอากาศเป็นสีฟ้าและเขียว ขณะที่ฝนหลวงนำฮ.ช่วยดับไฟป่าสกัดไม่ให้ขยายวงกว้างในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด มาเช้าวันนี้อนิสงส์พายุฤดูร้อนพัดถล่มช่วงค่ำ สร้างความชุ่มชื้นโดยเฉพาะในพื้นป่า ส่งผลให้เช้าวันนี้หมอกควัสลายไปหมดท้องฟ้าสดใส ทุกพื้นที่อากาศดีเป็นสีเขียวและสีฟ้า ส่วนจุดความร้อนตรวจวัดเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายภาคเหนือสูงกว่า 300 จุด

ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้สภาพอากาศร้อนจัดส่งผลให้เกิดไฟป่าขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สนับสนุนภารกิจปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 8 เที่ยว จำนวน 4,000 ลิตร โดยใช้ตักน้ำจากเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อช่วยสกัดไฟป่าที่เริ่มขยาดวงกว้าง เป็นจุดที่ทีมภาคพื้นดินไม่สามารถเดินเท้าเข้าถึงได้ สามารถควบคุมไว้ได้

ด้านกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 หรือ บก.คฟป.ทภ.3 ส่วนหน้าติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือพบว่า เช้าวันนี้จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศ รายงานข้อมูลค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5, PM10 และ AQI 17 จังหวัดภาคเหนือ ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ (www.Air4Thai.com) เป็นสีฟ้าและเขียว คุณภาพอากาศดีถึงดีมาก มีเพียงที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮองสอน เป็นสีเหลือมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ที่ 41 มโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ข้อมูลจุดความร้อน Hotspot (ดาวเทียมระบบ VIIRS ) 17 จังหวัดภาคเหนือจากจุดความร้อนทั้งหมด 346 จุด พบมากที่สุดยังเป็นจังหวัดแม่ฮองสอน 129 จุด จังหวัดเชียงใหม่ 65 จุด และจังหวัดตาก 36 จุด พบว่าเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมากถึง 207 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 66 จุด และพื้นที่ทางการเกษตร 51 จุด แยกจุดความร้อนยังพบว่ามีการ
เผาข้าวโพดและไรหมุนเวียนถึง 74 จุด นาข้าว 54 จุด พื้นที่การเกษตรอื่น 22 จุด

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม