ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยสมุนไพร(กัญชา) ภูมิปัญญาไทยคืออนาคตประเทศไทย

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับเชิญเป็นผู้ปาฐกถานำเรื่อง ‘’ โอกาสและอนาคตการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย’’

ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สมุนไพร และกัญชาจัดโดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

โดยนายวีระศักดิ์ได้ชี้ให้เห็นว่า การท่องเที่ยวเฉพาะทางด้านนี้ จะฟื้นกลับมาได้รวดเร็วกว่า และมีทั้งคุณค่าตลอดทั้งมูลค่าต่อหัวที่ดีกว่าการท่องเที่ยวทั่วๆไป

เป็นทั้งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ใช้ฐานจากความหลากหลายทางชีวภาพที่ไทยมี ช่วยกระจายรายได้ถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน การบำบัดด้วยภูมิปัญญาทางเลือก และขยับฐานของเศรษฐกิจภาคการบริบาล ซึ่งจำเป็นยิ่งต่อการสร้างทักษะบุคคลในสังคมสันติสุข และสังคมสูงวัย

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม