ราชกิจจานุเบกษาประกาศข้อกำหนดใน ม. 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, การกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด – พื้นที่ควบคุมสูงสุด – พื้นที่ควบคุม – พื้นที่เฝ้าระวังสูง และแนวปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, การกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด – พื้นที่ควบคุมสูงสุด – พื้นที่ควบคุม – พื้นที่เฝ้าระวังสูง และแนวปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร ตั้งแต่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป ดังนี้

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37) คลิก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2564/E/262/T_0001.PDF

คำสั่ง ศบค. ที่ 19/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูงฯ คลิก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2564/E/262/T_0013.PDF

คำสั่ง ศบค. ที่ 20/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 18) คลิก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2564/E/262/T_0014.PDF

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม