ม.ธุรกิจบัณทิต จัดสัมมนาวิชาการ ‘’โอกาสและความท้าทายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย’’ โดยมีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรมว.การท่องเที่ยวและกีฬา นายแพทย์ พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ คุณภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ ททท.เป็นวิทยากรร่วมกันบนเวที

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม