อดีตรมว.การท่องเที่ยวและกีฬา แนะเมืองกาญจน์จัดโซนนิ่งเขตอนุรักษ์นักท่องเที่ยว เตรียมรับคนหลั่งไหลหลังมอเตอร์เวย์เปิด

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 14.30 น. ณ ลาน Paddle More Thailand อำเภอเมืองกาญจนบุรี เวทีสนทนาพิเศษหัวข้อ ‘’นโยบายการขับเคลื่อนกาญจนบุรีสู่ความยั่งยืน ‘’ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภาและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร้อยโท ทศพล ไชยโกมิทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

และรศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน ผู้อำนวยการแผนงานการท่องเที่ยวบนฐานมรดกทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ จาก บพข. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ลานใต้ร่มจามจุรีริมฝั่งแม่น้ำแควกันอย่างคับคั่ง

ในการนี้ นายวีระศักดิ์ให้ข้อคิดว่า ปี2566ที่ผ่านมา จังหวัดกาญจนบุรีได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวไปแล้วเกิน1.2ล้านคน เกือบจะนับเป็นสัดส่วนเกินจำนวนประชากรกาญจนบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกาญจนบุรีคาดคำณวนว่า มีเม็ดเงินไหลเวียนจากกิจกรรมท่องเที่ยวกว่าหมื่นล้านบาท ดังนั้น ในปลายปี 2567 ที่จะมีการเปิดใช้ทางมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี ซึ่งจะย่นระยะเวลาเดินทางจากเฉลี่ย 3 ชั่วโมงเหลือ 60 นาทีนั้น น่าจะส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเข้าถึงกาญจนบุรีเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล สิ่งที่พึงตระเตรียมจึงน่าจะอยู่ที่การจัดโซนนิ่ง การกันเขตอนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติอย่างมีแบบแผน การพัฒนาทักษะการรองรับและจัดการจราจรทั้งทางบก ทางน้ำ การดูแลความปลอดภัย การจัดการขยะน้ำทิ้ง และการจัดสรรประโยชน์ให้ถึงชุมชนอย่างทั่วถึงเป็นธรรม

‘’…นักท่องเที่ยวคุณภาพในปัจจุบัน จะไม่ใช่ความหมายเดียวกับนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักเท่านั้นแล้ว แต่จะหมายถึงนักท่องเที่ยวที่เข้าใจถึงความเปราะบางของทั้งธรรมชาติระบบนิเวศน์และความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม…‘’นายวีระศักดิ์กล่าว

นางสาวฐาปณีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวถึงแนวทางท่องเที่ยวแบบโลวคาร์บอน ซึ่งช่วยให้ได้ทั้งประสบการณ์ใหม่ที่น่าประทับใจ ได้รักษ์โลก ได้สุขใจไปทั้งผู้เดินทางและผู้ประกอบการ ชุมชนเจ้าบ้าน และธรรมชาติอันเปราะบางและมีคุณค่า

ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้แสดงทรรศนะต่อการท่องเที่ยวว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรี และขอตั้งเป้าหมายให้กาญจนบุรีเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งภาคตะวันตกที่ยั่งยืนต่อไป

ด้านรศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน ได้อธิบายถึงผลงานวิจัยของบพข.ที่พัฒนาจนเกิดแอพพลิเคชัน ‘’Zero Carbon “ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและสามารถยกระดับการท่องเที่ยวของไทยที่สามารถใช้ได้ทั้งฝ่ายผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในการคำนวณว่ากิจกรรมที่กำลังจะทำนั้น ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าใด และสามารถเลี่ยงได้อย่างไร กรือหากจะซื้อหาคาร์บอนเครดิตมาชดเชยก็สามารถกดซื้อได้ในแอพพลิเคชันนี้เลยได้ด้วย และเห็นว่านวัตกรรมอย่างนี้คือเครื่องมือสำคัญในการพาให้ท่องเที่ยวไทยยั่งยืน

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม