“วีระศักดิ์ โควสุรัตน์”ชี้การท่องเที่ยวไทยต้องไม่พึงเน้นที่ปริมาณ แนะเร่งเรื่องคุณภาพ เติมคุณค่าให้การพัฒนา สู่สังคม ไม่ทิ้งสิ่งแวดล้อมให้เป็นภาระ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ‘’Wellness Tourism  :  Why Thailand ’’ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการแพทย์เพื่อปวงประชา สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 ที่โรงแรม ชาเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

นายวีระศักดิ์ ได้ชี้ให้เห็นถึงเสน่ห์ของภาคบริการเดินทางท่องเที่ยว การดูแลโภชนาการอาหาร เพื่อสุขภาพ การบริการทางการแพทย์ เมื่อประกอบกับปัจจัยทางวัฒนธรรม และปัจจัยทางนโยบายสามารถเป็นเครื่องมือพัฒนาศักยภาพของระบบบริการของไทยที่เป็นจุดเด่นทั้งด้านกายมีสุข จิตมีสติ  สังคมแวดล้อมมีเมตตา และยังสามารถใช้การแสวงแก่นธรรม นำไปสู่การเกิดความเชื่อมั่น ยั่งยืนและเป็นสากล

การท่องเที่ยวของไทยไม่พึงเน้นที่ปริมาณแต่พึงเร่งเเต่งคุณภาพ เติมคุณค่าให้การพัฒนา สู่สังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง  รวมทั้งไม่ทิ้งสิ่งแวดล้อมให้เป็นภาระด้วย

‘’…การท่องเที่ยวที่ทำให้คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง คนสูงอายุ กลุ่มครอบครัวมีเด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ สตรีเดินทางเดี่ยว สามารถท่องเที่ยวไทยได้ด้วยความมั่นใจ ปลอดภัย  ได้มาตรฐานนี่แหละที่จะทำให้เรามีสังคมไทยที่ได้คุณภาพสังคมดีขึ้น ได้เศรษฐกิจภาคการบริบาลที่เข้มแข็ง หยั่งรากทั้งในระดับชุมชนและในระดับการยกระดับสถานประกอบกิจการ…’’นายวีระศักดิ์กล่าว ในตอนท้าย

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม