“วีระศักดิ์ โควสุรัตน์”ชี้ท่องเที่ยวต้องเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมดึงนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ที่ชั้้น 22 อาคาาเกสรเทาเวอร์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร ในการจัดกิจกรรมอภิปรายพิเศษเรื่อง ‘’Rising Thailand Tourism “ของหลักสูตร DTX 

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ชี้ให้เห็นมุมมองด้านความยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ปัจจัยพื้นฐาน การออกแบบโครงสร้าง ปัญหาการขาดการคำนวน Carrying Capacity ในการรองรับในด้านสาธารณูปโภค ด้านคมนาคม ด้านสิ่งแวดล้อม และจึงเด่นการบริหารเสน่ห์ของไทย ให้ผู้รับการอบรมได้รับฟัง

จากนั้น ผอ . นรินท์ ทิจะยัง  ผู้อำนวยการด้านสารสนเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้อธิบายเรื่อง AI ในการท่องเที่ยว และสภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยวของไทยที่ระบบดอจิทัลเข้าไปมาส่วนสนับสนุนให้เกิดการลงทุนและบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ ที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม