ขออนุโมทนาบุญ คุณ มุกดา วิชยานนท์ เขียนพินัยกรรมมอบ2ล้านให้มูลนิธิร่วมกตัญญ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ร้านอาหาร เมธาวลัย ศรแดง ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธาน ได้มอบหมายให้นส.สกาวรัตน์ สมสกุลรุ่งเรือง เลขาธิการ มูลนิธิร่วมกตัญญู ,นาย โบ๊ท วิบูลย์นันท์ ดารา48 ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เป็นผู้แทนของ มูลนิธิร่วมกตัญญู รับมอบเงินบริจาค จำนวน 2 ล้านบาท จาก คุณ มุกดา วิชยานนท์ (ผู้วายชนม์) มอบโดย นาย ปัญญารัตน์ วิริยะวานิช ผู้จัดการมรดก 

เนื่องด้วย คุณ มุกดา วิชยานนท์ (ผู้วายชนม์) ได้เขียน พินัยกรรม ไว้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560  

ให้ มอบเงิน จำนวน ดังกล่าว ให้กับ มูลนิธิร่วมกตัญญู เพื่อใช้ในภารกิจงาน กุศล ของมูลนิธิฯ 

ในพินัยกรรม คุณ มุกดา วิชยานนท์ ยังได้มอบเงินให้กับ โรงพยาบาล และ มูลนิธิการกุศลต่างๆอีกหลายแห่ง

ขอให้การ บริจาคให้ ในครั้งนี้ จงเป็นบุญกุศล ส่งให้ดวงวิญญาณ ของ คุณมุกดา วิชยานนท์ จงไปสู่ สรวงสวรรค์ 

และผลบุญ นี้จงเป็นพลวปัจจัย นิสัยตามส่ง เป็นบุญทั้งชาตินี้และชาติหน้า ตลอดกาล

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม