ร้านสหกรณ์กรุงเทพ พระปิ่นเกล้า เปิดจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ผู้ผลิตพบบริโภคสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ มีสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าแปรรูป จากพี่น้องเกษตรกร สหกรณ์ผู้ผลิตราคาถูก

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เป็นประธานเปิดงานแสดงจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ผู้ผลิตพบผู้บริโภคสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ณ บริเวณร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด (สาขาพระปิ่นเกล้า) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี นายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1  ดร.วรพนธ์ คงสิวะพิสิฐ ประธานกรรมการร้านสหกรณ์ กรุงเทพ จำกัด เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ผู้ผลิต พบผู้บริโภค ณ ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด สาขาพระปิ่นเกล้า

นายสันทาน สีสา กล่าวภายหลังเปิดงานว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมด้านการเกษตรแปรรูป การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป และได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การแปรรูปการบริหารจัดการ และการตลาด ซึ่งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ มีสินค้าที่มีคุณภาพหลากหลาย เพื่อให้สหกรณ์เป็นที่พึ่งในการแก้ไขปัญหาการตลาดสินค้าเกษตรในชุมชน และเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจการผลิต การตลาด ระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรผู้ผลิตกับร้านค้าสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ จนเกิดปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นแก่ร้านสหกรณ์และสหกรณ์ผู้ผลิต

สำหรับโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตนั้น ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดำเนินการตามนโยบายของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกรมฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างสหกรณ์และเกิดการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกัน และยังช่วยขยายโอกาสทางการตลาดสินค้าของสหกรณ์ผู้ผลิตผ่านร้านสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมจนถึงปัจจุบันอีกด้วย ซึ่งถือเป็นการขยายโอกาสทางการตลาดแก่สินค้าสหกรณ์ไปสู่ผู้บริโภคที่ยั่งยืนต่อไป

สำหรับงานแสดงจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ผู้ผลิตพบผู้บริโภคสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ จัดขึ้นที่ระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2565 จัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าแปรรูป จากพี่น้องเกษตรกร สหกรณ์ผู้ผลิต และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ มากกว่า 30 บูธ อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่ กุ้งก้ามกรามสด กุ้งขาวแวนนาไมทอด ปลานิล สับปะรด ฝรั่งอินทรีย์ ผลไม้แช่อิ่ม สินค้าเกษตรแปรรูป ทั้งปลาสลิดแดดเดียว กุ้ง เนื้อโคขุน นมพร้อมดื่ม ไอศกรีม ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย ผ้าไหม หมอนยางพารา และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมกิจกรรมลุ้นกล่องสุ่ม มูลค่าสูงสุด ถึง 1,000 บาท เมื่อช้อปครบ 50 บาท ขึ้นไป นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ หรือประชาชนที่สนใจมาเลือกซื้อสินค้าสหกรณ์และผู้ประกอบการที่ต้องการติดต่อเจรจาธุรกิจมาร่วมกิจกรรมตลอดงานด้วยเช่นกัน

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถอุดหนุนสินค้าสหกรณ์คุณภาพ ได้จนถึงวันที่ 24 กันยายน 2565 ณ ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด (สาขาพระปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 19.00 น.

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม