“ม่วงคำซีโร่เวส” ชุมชนท่องเที่ยวเกษตร แปรรูปผักเคลสู่ผงโรยข้าวเพื่อสุขภาพ

ม่วงคำซีโร่เวส อาจารย์ มร.ชม.ส่งเสริมชาวบ้าน เกษตรกร บ้านม่วงคำ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ แปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน “ม่วงคำซีโร่เวส” zero waste คือ ลดขยะเหลือศูนย์ นำโดยโป่งแยงฟาร์ม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านม่วงคำ แปรรูปอาหาร โดยเอาผักเคลไปแปรรูปเป็นผงโรยข้าว คล้ายผงโรยข้าวของญี่ปุ่นใช้ผักสาหร่าย แต่เราใช้เคลแทน เพิ่มแคลเซียมจากปลาเล็กปลาน้อยและงาขาวเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกายต้องการ สร้างรายได้เสริม สร้างจิตสำนึกในการออมและทำบัญชีครัวเรือน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (มร.ชม.) พร้อมอาจารย์กิรณา ยี่สุ่นแซม อาจารย์ภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. ได้นำโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านม่วงคำ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม เชียงใหม่ โดยมีนางณัฎฐ์จรรษ์ ไชยราษฏร์ เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านม่วงคำได้ นำเอาผักเคลอินทรีย์ที่ปลูกในพื้นที่มาแปรรูปเป็นผงโรยข้าวเพื่อสุขภาพและเพิ่มแคลเซียมจากปลาเล็กปลาน้อยและงาขาวเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับพี่น้องในชุมชน รวมถึงสร้างจิตสำนึกในการออมและให้ความรู้ในการทำบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือนด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. กิจกรรม 2 เรื่อง กิจกรรมแรก แปรรูปผักเคลอินทรีย์ที่ปลูกในพื้นที่มาแปรรูปเป็นผงโรยข้าว ซึ่งการสอนให้ชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่บ้านม่วงคำครั้งนี้ ได้นำนักศึกษา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม.มาสอนให้ทำกันถึงหมู่บ้าน ส่วนอีกเรื่อง คือการอบรมให้ความรู้เรื่องการทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน และทำบัญชีกลุ่ม เพราะหมู่บ้านม่วงคำ นอกจากทำการเกษตรแบบอินทรีย์แล้ว ยังมีการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนอีกด้วย จึงจำเป็นที่จะต้องมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน ก็นำองค์ความรู้ด้านการบัญชีมาอบรมชาวบ้าน โดยนักศึกษาจากภาควิชการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.ซึ่งแน่นอนว่า ชาวบ้านทุกคนนำเอาไปใช้ในชีวิตจริงและในชีวิตประจำวันได้ทุกคนที่เข้ามาอบรมในวันนี้

ด้าน นางณัฎฐ์จรรษ์ ไชยราษฏร์ เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านม่วงคำ ได้ขอบคุณทีมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และธนาคารออมสิน ที่ได้นำน้องๆนักศึกษามาสนับสนุนชุมชนบ้านม่วงคำ โดยได้นำผลิตภัณฑ์จากเคลซึ่งริเริ่มจากโป่งแยงฟาร์มในการนำเข้ามาส่งเสริมปลูกในพื้นที่ รวมถึงนำไปแปรรูปในรูปแบบต่างๆ เช่น ผงเคล 100% ผงเคลพร้อมดื่ม ผงเคลโรยข้าว จนได้เป็นที่สนใจกลุ่มลูกค้าไปทั่วประเทศ


ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม