มช.เปิดวันครอบครัวยิ้มสวย เสียงใส” ครั้งที่ 10

พิธีเปิดกิจกรรมวันครอบครัวยิ้มสวย เสียงใส” ครั้งที่ 10 การประชุมวิชาการเรื่อง “เราจะช่วยกันเปลี่ยนชีวิต…ด้วยรอยยิ้ม “Dental Networking for Interdisciplinary Cleft Care : Today Together for Better Tomorrow”

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันครอบครัวยิ้มสวย เสียงใส” ครั้งที่ 10 การประชุมวิชาการเรื่อง “เราจะช่วยกันเปลี่ยนชีวิต…ด้วยรอยยิ้ม “Dental Networking for Interdisciplinary Cleft Care : Today Together for Better Tomorrow” พร้อมมอบโล่ห์ขอบคุณคณาจารย์ผู้อุทิศตนแก่หลักสูตรฯ

โดยภายในงานพบกับหัวข้อการบรรยายหลากหลายหัวข้อ อาทิ มุมมอง 20 ปี โครงการยิ้มสวย เสียงใสฯ, สปสช…เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง, Why dental networking for cleft care?, Digital dentistry in hospitals for cleft treatment, การแก้ไขการกลืนในทารกปากแหว่งเพดานโหว่, การสร้างศูนย์รักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ และการนำเสนอการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์จากภูมิภาคต่างๆของประเทศ ณ ห้องประชุมสุธาสิโนบล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566..#ccarc#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.cmu.ac.th/th/article/5ea488fb-54c1-4144-ad21-a0a5f8b1fef6

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม