“วีระศักดิ์” แนะ เร่งยกเว้นภาษีที่ดินป่าชายเลน ป้องกันการโค่นทิ้งทำลาย

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อภิปราย ในที่ประชุมใหญ่ของวุฒิสภาเกี่ยวกับปัญหาจากการเก็บภาษีที่ดินบนที่ดินโฉนดของราษฏรที่แม้ยังมีสภาพเป็นป่าชายเลนว่า นโยบาย land use policy ที่หากไม่มีการแยกแยะเป็นกรณีเฉพาะสำหรับพื้นที่อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม ได้กลับกลายเป็นการบีบให้ราษฏรผู้ครอบครองที่ดินใกล้ชายฝั่งและตามปากแม่น้ำ ต้องจำใจโค่นถางป่าชายเลนทิ้งแล้วทำอะไรที่ดูเหมือนเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เรียกกันในกฏหมายว่า การเกษตรกรรม เพียงเพื่อจะได้ลดภาระภาษีที่ดินให้อยู่ในอัตราที่ต่ำที่สุด

ข้อเสนอคือต้องเร่งเพิ่มเติมประกาศระเบียบกระทรวงการคลังและประกาศกระทรวงมหาดไทยให้มีบทบัญญัติยกเว้นภาษีที่ดินสำหรับหมวดพื้นที่ดินที่มีนิเวศน์เป็นป่าชายเลนมิเช่นนั้น ภายในปีนี้ปีหน้า ไทยจะสูญเสียพื้นที่ป่าชายเลนที่มีน้อยมากอยู่แล้วไปอย่างถาวรแน่นอน

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม