เกษตรเชียงใหม่ เปลี่ยนใบไม้กลายเป็นเงิน หนุนชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้

“เกษตรเชียงใหม่เปลี่ยนใบไม้กลายเป็นเงินสร้างรายได้งาม”

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้เพิ่มจากใบไม้ นางรัชนีวรรณ์ เป็งพรม เกษตรอำเภอแม่ริม พร้อมนางเนตรนภา ทากาฮาชิ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมให้ข้อมูลว่า ณ บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก จังหวัดเชียงใหม่

เกษตรอำเภอกล่าวว่า จากวิกฤติหมอกควัน ไฟป่า ประกอบกับอำเภอแม่ริม มีเขตป่าชุมชน มีต้นตองตึง หรือต้นพลวง ซึ่งไม้ยืนต้นสูงประมาณ 20-30 เมตร บริเวณที่พบเป็นดินปนหิน แห้งแล้ง ที่เราเรียกว่าป่าเต็งรัง อยูในตำบลขี้เหล็ก ตำบลห้วยทราย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม อีกทั้งตำบลขี้เหล็กเป็นแหล่ง ปลูกข้าวโพดหวานตลอดปี หลังจากที่เก็บเกี่ยวฝักข้าวโพดแล้วทำให้มีต้นข้าวโพดเหลืออยู่เป็นจำนวนมากจึงหาวิธีเพิ่มมูลค่า จึงรับซื้อไร่ละ 800 บาท ส่วนใบตองตึงในราคา 4ใบ 1 บาท นำผลิตเป็นจานรักษ์โลกขนาดต่างๆ จำหน่าย ในราคาประมาณ 5-15 บาท แล้วแต่ขนาดและแบบ จำหน่ายในประเทศอเมริกา ออสเตรีย เป็นต้นโดยแต่ละวันผลิตแต่ละแบบประมาณ 2,000 ชิ้นต่อวันสร้างรายได้ปีละหลายล้านบาท

ปัจจุบันทางกลุ่มสร้างเครือข่ายในอำเภอดอยสะเก็ด และสันทรายรับซื้อใบไม้จากพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากปริมาณไม่เพียงพอและร่วมกับป่าไม้ชุมชน โรงเรียนเอกชน ต่อยอดความรู้ในการผลิต และพัฒนาผลิตจานจากกาบต้นหมาก และโรงศพแมวพร้อมย่อยสลาย เวลาฝังดิน ซึ่งแต่ละปีสร้างรายได้แก่กลุ่ม โดยการสร้างมูลค่าจากใบไม้หรือเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ลดไฟป่าหมอกควัน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างดีๆที่สามารถสร่างมูลค่าจากขยะทางการเกษตร สนใจเรียนรู้เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใข้ทางการเกษตรติดต่อสำนักนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม