ผบ.กกล.ผาเมือง วางพวงมาลา วันทหารผ่านศึก 2566

ผบ.กกล.ผาเมือง – ผอ.รมน.ภาค 3 สย.2 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เชิดชูเกียรติเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566

ห้วงเช้าวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 เข้าร่วม พิธีวางพวงมาลา พิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหารผ่านศึก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ซึ่งพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสดุดีวีรกรรม และคุณงามความดีของเหล่าทหารผ่านศึก ที่ได้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว เลือดเนื้อ และชีวิต เพื่อปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติ ทำให้เราเป็นไทย อยู่ได้ทุกวันนี้ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม