“ชาวขุนแม่รวม” สืบทอดวัฒนธรรม “ปกาเกอะญอ”

ชาวขุนแม่รวม อำเภอกัลยาฯ จัดกิจกรรมสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมประจำปี 2566 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อสืบทอดแก่คนรุ่นหลังต่อไป

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ชาวบ้านขุนแม่รวม ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมแสดงเอกลักษณ์เพื่อรื้อฟื้นและระลึกถึงประเพณีวัฒนธรรมของตนเองชาวปกาเกอะญอในทุก ๆ ปี โดยช่วงเช้าได้มีสมาชิกในหมู่บ้านจำนวน 500 คน จัดตั้งขบวนในหมู่บ้านเพื่อเดินทางไปยังทางศูนย์วัฒนธรรมหมู่บ้าน

โดยชาวบ้านแต่ละคนจะนำอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องในการทำมาหากินหรือวิถีชีวิตประจำวัน นำไปโชว์ในงานดังกล่าวประกอบด้วย จอบ,เสียม,ก๋วย ตะกร้าใส่ของต่างๆสำหรับการดำรงชีวิตของชาวปกาเกอะญอ เพื่อให้เด็กในโรงเรียนบ้านขุนแม่รวมได้มาศึกษาคำสอนบรรพชน ซึ่งเป็นประเพณี วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายช่วงอายุคนเพื่อให้เด็กนักเรียนหรือคนรุ่นหลังรับช่วงและสืบทอดกันต่อไป

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม