สนธิกำลังดับไฟป่า ปาย-ปางมะผ้า หน.ลุ่มน้ำปายบำรุงขวัญกำลังใจ

จนท.ไฟป่าอำเภอปาย และอำเภอปางมะผ้า 40 นายเข้าดับไฟป่า

นายพรเทพ เจริญสืบสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้รับรายงานจากนายนิกร แก้วโมรา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ร่วมสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ำปายและเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าปางมะผ้า วางแผนกำหนดเป้าหมายเข้าดับไฟป่า ในพื้นที่อำเภอปาย และอำเภอปางมะผ้า โดยมีเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย จำนวน 20 นาย เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าปาย จำนวน 9 นาย และเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าปางมะผ้า จำนวน 11 นาย รวมจำนวน 40 นาย พร้อมเครื่องมือดับไฟป่า

โดยนายนิกร แก้วโมรา ได้มอบหมายภารกิจเข้าพื้นที่เพื่อดับไฟป่า และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกนาย พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ในการดับไฟป่า และเสบียงอาหาร น้ำดื่ม จากผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าดับไฟป่า ท้องที่อ.ปายและอ.ปางมะผ้า


ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม