ผบ.พล.ร.7 ติดตามการขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดี ที่เชียงใหม่

“จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนทางด้านอาหาร” ผบ.พล.ร.7 ตรวจเยี่ยมและติดตามการขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่ จว.เชียงใหม่

เมื่อ 8 ก.พ. 66 พล.ต. ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.พล.ร.7 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของกำลังพลและเครือข่ายทหารกองหนุนที่นำโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ของหน่วยมาต่อยอดตามนโยบาย มทภ.3 ในพื้นที่ จว.เชียงใหม่ จำนวน 3 ราย ได้แก่

 1. นาย ศุภกิจ อิ่นแก้ว อาศัยอยู่ อ.สารภี จว.เชียงใหม่ มีพื้นที่ดำเนินงานจำนวน 1.5 ไร่ โดยได้นำกล้าฝรั่งจากโครงการมาปลูกเพื่อเสริมรายได้จากงานปกติ
 2. พ.ท.สมบัติ ปัตทมะนุต อดีตกำลังพลที่เกษียณอายุราชการ อาศัยอยู่ อ.สันกำแพง จว.เชียงใหม่ มีพื้นที่ดำเนินงานจำนวน 2 งาน โดยได้นำกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์จากโครงการมาปลูกเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์
 3. จ.ส.อ.โยธิน ทองสมบัติ กำลังพลช่วยราชการ ตอนสื่อสาร พล.ร.7 ได้นำพืชผักสวนครัวและปลาที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารมาเพาะปลูกและเลี้ยงบริเวณพื้นที่รอบ ๆ บ้านพัก เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
  การปฏิบัติ ได้พบปะและให้คำแนะนำเรื่อง – การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และวัชพืช
 • การให้คำปรึกษาด้านการหาตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ผล
 • แนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อสามารถปลูกพืชได้หลากลายชนิด
 • การพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่ให้สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปี
 • การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องการเพาะปลูกและเลี้ยงปลากับกำลังที่มีประสบการณ์
 • การขยายองค์ความรู้ด้านการเพาะปลูกและเลี้ยงปลาในพื้นที่จำกัดให้กับกำลังพลที่พักอาศัยอยู่ที่บ้านพักของหน่วย
  พร้อมกับได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค,เมล็ดพันธุ์ผัก และกล้าไม้ยืนต้น ให้กับกำลังพลและทหารกองหนุนเพื่อนำไปปลูกและต่อยอดโครงการฯของตนเองต่อไป

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม