ดับไฟป่า อ.ฮอด 35 จุด พบสาเหตุไฟป่าสะเมิง เกิดจากคนแกล้งจุดไฟ

พบสาเหตุการเกิดไฟป่า เเกล้งจุด เกิดไฟป่า อำเภอสะเมิง ส่วนอำเภอฮอดพบ 35 จุด เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างหนักดับไฟป่าเกิดขึ้นหลายจุด เป็นอุปสรรคในการดำเนินการดับไฟป่า เนื่องจากเป็นภูเขาสูงชัน พร้อมนำฮ.กระทรวงทรัพยฯช่วยดับไฟป่าในพื้นที่ไม่สามารถเดินเท้าเข้าถึง

ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กอำเภอฮอด นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอด รายงานผลการปฏิบัติงานหลังจากพบจุดความร้อนจำนวน 35 จุด แบ่งเป็น ป่าอนุรักษ์ 27 จุด และ ป่าสงวนแห่งชาติ 8 จุด เนินการดับไฟสำเร็จ 32 จุด อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 จุด แบ่งเป็น ป่าอนุรักษ์ 2 จุด (บ้านดอยคำ ม.8 ต.หางดง) และ ป่าสงวนแห่งชาติ 1 จุด (บ้านแม่ยุย ม.7 ต.บ้านตาล) ยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการดับไฟป่า ในห้วงเวลา 18.00 น. ตามที่ได้เหลือจุดความร้อน คงค้าง จำนวน 3 จุด นั้นแล้วเสร็จดับได้จำนวน 1 จุด ในพื้นที่บ้านแม่ยุย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านตาล เป็นเขตป่าอนุรักษ์ และอยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 2 จุด ซึ่งจุดที่ 1 ชุดที่ 1 เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าหน่วยพิทักษ์ป่าแม่ยุย ได้ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครดับไฟป่า บ้านแม่ยุย ม.7 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ได้ตระเวนดับไฟตามพิกัด ตรวจสอบพบเป็นพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ เนื่องจากไฟจากป่าลุกลามเข้ามาในพื้นที่ และได้ดำเนินการดับเรียบร้อยแล้ว

จุดที่ 2. ชุดเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าสถานีควบคุมไฟป่าออบหลวงได้ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครดับไฟป่า บ้านวังลุงใหม่ ม.10 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ และอากาศยานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าดำเนินดับไฟป่าตามพิกัด ตรวจสอบพบเป็นพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการดับไฟป่าเนื่องจากเป็นภูเขาสูงชัน


จุดที่ 3. ชุดเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าสถานีควบคุมไฟป่าออบหลวงได้ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครดับไฟป่า บ้านวังลุงใหม่ ม.10 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ และอากาศยานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าดำเนินดับไฟป่าตามพิกัด ตรวจสอบพบเป็นพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการดับไฟป่าเนื่องจากเป็นภูเขาสูงชัน

นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอฮอด ได้ร่วมกับ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จ.ชม. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติออบหลวง หัวหน้าสถานนีควบคุมไฟป่าออบหลวง หัวหน้าสำนักงาน ปภ.สาขาฮอด และหัวหน้าชุดอากาศยานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมและวางแผนในการใช้อากาศยานในการร่วมดับไฟป่ากับ สมาชิก อส.อ.ฮอด 17 ชุดปฏิบัติการอาสาสมัครดับไฟป่าประจำหมู่บ้าน จิตอาสาภัยพิบัติ อปท. และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าดำเนินการดับไฟป่าบริเวณบ้านวังลุงใหม และบ้านดอยคำ

ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก อำเภอสะเมิง โดยสถานีควบคุมไฟป่าขุนขาน-สะเมิง ชุดที่ 9 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสะเมิง จัดเจ้าหน้าที่จำนวน 10 นาย ออกดับไฟป่าหลังจากช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ ตรวจพบไฟบริเวณป่าทิศเหนือบ้านผายอง หมู่ที่ 9 ตำบลเเม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการเข้าดับสามารถควบ คุมไฟไว้ได้ ตรวจสอบพบ พื้นที่เสียหาย ประมาณ 4 ไร่ สาเหตุการเกิดไฟป่า เเกล้งจุด

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม