ระดมฮ.ดับไฟป่าเชียงใหม่ กว่า 100 จุด เชียงดาวอ่วม ฝุ่นจิ๋วเกินค่ามาตรฐาน 5 วันติด

ระดมฮ.ดับไฟป่าอำเภอทางใต้กว่า 100 จุด โดยเฉพาะอ.ฮอด 37 จุดทั้งปักเป้า MI-17 ฮ.เกษตร และทส. เกิดไฟป่าหลายจุด ก่อมลพิษทางอากาศ PM2.5 ขึ้นสูง แต่สีแดงยาวมาตลอดสัปดาห์ ส่วนอำเภอเชียงดาว มลพิษจากควันไฟป่า PM 2.5 สีแดงมา 5 วันติด ใกล้แตะ 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ที่พล.ร. 7 พล.ต. วีรวัฒน์ วิวัฒวานิช รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาค 3 เปิดยุทธการดับไฟ อำเภอฮอด ระดมเฮลิคอปเตอร์ MI-17 จากกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 1 ลำ KA-32 หรือปักเป้า จากปภ. 2 ลำ และฮ.จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ลำ เข้าดับไฟป่าในพื้นที่อำเภอฮอด ที่พบว่าเช้าวันนี้พบจุดความร้อนเกือบ 40 จุด และพื้นที่อำเภอจอม จำนวน 22 จุด เป็นพื้นที่เขาลาดชัด เจ้าหน้าที่ภาคพื้นที่ไม่สามารถเดินเท้าเข้าไปถึง จึงต้องใช้ปฎิบัติการนำฮ.เข้ามาทิ้งน้ำเพื่อสกัดเพลิงให้อยุ่ในวงจำกัด

ล่าสุดศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่ ยังรับการรายงานจาก GISTDA ขอรายงานจุดความร้อน (Hotspot) ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 รอบเช้า จังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อน จำนวน 172 จุด พบในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ จำนวน 119 จุด ,อำเภอฮอด 34 จุด ,อำภอเชียงดาว 28 จุด,อำเภอจอมทอง 16 จุด,อำเภอดอยเต่า 15 จุด ,อำเภอพร้าว 14 จุด ,อำเภออมก๋อย 5 จุดแม่แตง 2 จุด ,อำเภอไชยปราการ 2 จุด ,อำเภอแม่แจ่ม 2 จุด และอำเภอดอยหล่อ 1 จุด


ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 50 จุด อำเภอดอยเต่า 14 จุด .อำเภอแม่แจ่ม 8 จุด .อำเภอจอมทอง 6 จุด ,อำเภอสันกำแพง 6 จุด ,อำเภอเชียงดาว 6 จุด ,อำภออมก๋อย 4 จุด ,อำเภอฮอด 3 จุด ,อำเภอแม่ออน 1 จุด ,อำเภอกัลยาณิวัฒนา 1 จุด และอำเภอแม่แตง 1 จุด พบในพื้นที่ พื้นที่เขต สปก. อำเภอแม่แจ่ม 2 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง อำเภอฝาง 1 จุด ยอดจุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงปัจจุบัน ทั้งหมดจำนวน 2,194 จุด


ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม