SUN เร่งส่งอาหาร ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวตุรกี

SUN เร่งส่งมอบอาหารปลอดภัย ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวตุรกี

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่น ๆ ภายใต้ตราสินค้า “KC” ปันน้ำใจ เร่งส่งมอบอาหารปลอดภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวตุรกี

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ต่อเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในตุรกี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก จึงได้ดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศตรุกี และเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจชาวไทย เพื่อให้กำลังใจและบรรเทาความยากลำบากที่เกิดขึ้น

ด้านนายวณิชชา ณ ลำปาง ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศและพัฒนาธุรกิจ กล่าวว่า SUN มีคู่ค้าในตุรกี ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ และมีความสัมพันธ์อันดีร่วมกันมายาวนานกว่า 15 ปี จึงคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการช่วยเหลือจัดส่งเสบียงอาหารปลอดภัยไปยังประเทศตุรกี และยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม และเดินหน้าเป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจที่สร้างความมั่นคงทางอาหาร ขจัดความอดอยาก หิวโหย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) อย่างต่อเนื่อง

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม