อธิการบดี มช. ต้อนรับคณะกรรมการ ACEN รับรองสถาบันทางการศึกษาพยาบาล

ต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN)

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองสถาบันทางการศึกษาพยาบาล ซึ่งเป้าหมายของการผ่านรับรองจาก ACEN เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามมาตรฐานสากล โดยการตรวจเยี่ยมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม