เชียงใหม่ทำสถิติ พบจุดความร้อนเกือบ 3,000 จุด ในรอบกว่า 1 เดือน

เชียงใหม่ สถิติจุดความร้อนปีนี้พุ่งสูง 1 มค – 15 กพ 66 ผ่านมา 1 เดือน 15 วัน เกือบ 3 พันจุด มากกว่าปี 2565 รวม 5เดือน เทียบปี 2565 ห้วงเดียวกัน เกิดเพียง 800 กว่าจุดเท่านั้น ขณะที่จุดความร้อนอำเภอทางใต้ ปี 2566 เกิดมากสุดเกือบจำนวน 2 พันจุด เทียบปี 2565 จำนวน 644 จุดส่วนอำเภอทางเหนือ จำนวน 703 จุด เทียบปี 2565 จำนวน 218 จุด มี 2 อำเภอไม่เกิดจุดความร้อน อำเภอสารภี และอำเภอเมืองเชียงใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานข้อมูล จากศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่ ยังรับการรายงานจาก GISTDA รายงานจุดความร้อน (Hotspot) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 แบ่งเป็นอำเภอโซนเหนือ และโซนใต้ พบว่าอำเภอโซนเหนือเกิดจุดความร้อนในปีนี้รวมจำนวน 703 จุด หากเปรียบเทียบปี 2565 ในห้วงเวลาเดียวกัน รวมจำนวน 218 จุด ส่วนอำเภอโซนใต้ รวมจำนวน 1,963 จุด เปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 644 จุด พบว่าพื้นที่เกิดจุดความร้อนมากที่สุดของปี 2566 อำเภอฮอด จำนวน 581 จุด รองลงอันดับ 2 มาอำเภอแม่แจ่ม 440 จุด อันดับ 3 อำเภอจอมทอง 389 จุด อันดับ 4 อำเภอเชียงดาว 297 จุดและอำภอดอยเต่า 263 จุด มี 2 อำเภอไม่เกิดจุดความร้อน อำเภอสารภี และอำเภอเมืองเชียงใหม่

ส่วนพื้นที่เกิดจุดความร้อนมากที่สุด เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ รวมจำนวน 1,527 จุด รองลงมาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 990 จุด เขตพื้นที่สปกก.จำนวน 87 จุด พื้นที่การเกษตรจำนวน 24 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นจำนวน 36 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 2 จุด ส่วนการเกิดจุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 รวมจำนวน 2,666 จุด เปรียบเทียบปี 2565 รวมจำนวน 826 ของปี 25666 มากถึง 1,840 จุด

ระยเวลา 5 เดือนของการเกิดจุดความของปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เกิดขึ้นรวมจำนวน 2,572 จุด พบว่าจุดความร้อนของปี 2566 เกิดจุดความร้อนระยะเวลา 1 เดือน 15 วัน เกิดขึ้นมากว่าของปี 2565 ระยะเวลา 5 เดือน ถึงจำนวน 94 จุดทั้งที่ ยังเหลือระยะเวลาอีก 3 เดือนเศษ


ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม