คณะแพทย์ มช. แนะเที่ยวเชียงใหม่อย่างไรปลอดภัยจากหมอกควัน

เชียงใหม่ คณะแพทย์ มช. แนะนักท่องเที่ยวเชียงใหม่อย่างไรปลอดภัยจากหมอกควัน

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแนะนำการเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อย่างปลอดภัย จำนวน 4 ข้อ


1.ตรวจสอบระดับคุณภาพอากาศก่อนท่องเที่ยว air4thai http://air4thai.pcd.go.th/webV2/Air4Thaiรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประเทศไทย air4thai.pcd.go.th
aqi https://aqicn.org/city/chiang-mai/

2.ผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และหญิงตั้งครรภ์ : หากคุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีเหลืองขึ้นไป สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง : หากคุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีส้มขึ้นไป ควรหลีกเลี่ยงบริเวณนั้น หรืออยู่ในพื้นที่อากาศสะอาด เช่น อาคารปิด มีเครื่องกรองอากาศ


3.สวมหน้ากากชนิด N95 ให้กระชับ เมื่อจำเป็นต้องไปในบริเวณที่มี PM2.5 สูง


4.หากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจเหนื่อย เจ็บแน่นอก ไอมาก หรือ เลือดกำเดาไหล ควรพบแพทย์และหลีกเลี่ยงบริเวณฝุ่น PM 2.5 สูง


ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม