บัณฑิต ม.แม่โจ้ รายงานตัว เตรียมเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิต ม.แม่โจ้ รายงานตัวเตรียมเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คึกคัก พร้อมปฏิบัติตามมาตรการ คัดกรองเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด ไวรัสโควิด-19

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้ารายงานตัวตามขั้นตอน พร้อมทั้งยื่นผลตรวจ ATK ตามมาตรการ ณ ลานอนันต์ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข และเข้าร่วมซ้อมเพื่อเตรียมเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564-2565 (ครั้งที่ 45) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยในปีนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จำนวน 2,639 ราย พระดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 รูป เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพของบัณฑิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยได้วางมาตรการ การเฝ้าระวังและและการป้องกันการระบาดของโรค มีการคัดกรอง และจัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ จัดให้มีการตรวจวัดไข้บัณฑิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม