“ส.ว่ายน้ำ” จับมือ “ปตท.” จัด โครงการ “ลอยน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น”

“ส.ว่ายน้ำ” จับมือ “ปตท.” จัด โครงการ “ลอยน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น” ป้องกันเด็กจมน้ำ

สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เตรียมจัด โครงการ “ลอยน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น” เพื่อป้องกันเด็กจมน้ำ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกล ไม่มีสระว่ายน้ำในการใช้ฝึก

เนื่องจากอัตราการจมน้ำของเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีของไทย มีจำนวนประมาณ 700 คน ต่อปี และอาจจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ เนื่องจากในพื้นที่ห่างไกลยังมีเยาวชนที่จมน้ำเสียชีวิต ที่ไม่ได้มีการบันทึกอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเยาวชนในพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้รับการฝึกว่ายน้ำ และไม่มีสระว่ายน้ำหรืออยู่ห่างไกลจึงไม่สะดวกในการเดินทางไปฝึกว่ายน้ำ เพราะฉนั้นทาง สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จึงได้เตรียมจัดโคงการพิเศษอีกโครงการหนึ่งคือ “ลอยน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น” โดยการนำสระไปหาเด็กในพื้นที่ห่างไกลและฝึกสอนให้ว่ายน้ำได้

พลเอกเจริญ นพสุวรรณ เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือต้องการให้จำนวนเด็กในพื้นที่ห่างไกลที่เสียชีวิตจากการจมน้ำลดจำนวนลง ทำให้เด็กเยาวชนเหล่านี้ สามารถลอยตัว ว่ายน้ำได้ มีความรู้ในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือผู้ประสบภัยคนอื่นได้อย่างถูกวิธี โดยการนำสระและครูฝึกสอนว่ายน้ำจากส่วนกลางของสมาคมฯเข้าไปฝึกสอนว่ายน้ำและให้ความรู้ นอกจากนั้นยังเป็นการสอนให้รู้จักการเล่นกีฬาและตระหนักถึงความปลอดภัยในการว่ายน้ำ ซึ่งกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมทางสังคมที่ สมาคมว่ายน้ำฯ ร่วมกับภาคเอกชนอย่าง บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) และองค์กรส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมเพื่อเด็กเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้ ลอยน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น ปลอดภัยจากการจมน้ำเสียชีวิต”

สำหรับ โครงการ “ลอยน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น” ตั้งเป้าหมายฝึกสอนเด็กเยาวชนให้ได้ 7000 คน ในพื้นที่ชนบทห่างไกล ตั้งแต่ระดับอนุบาล-เยาวชนอายุ 15 ปี เริ่มโครงการครั้งแรกที่ กลุ่มโรงเรียนอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 66 จำนวน 13 โรงเรียน นักเรียน 1133 คน ต่อด้วย กลุ่มโรงเรียนในอำเภอสวี จังหวัดชุมพร ช่วงปลายเดือนมีนาคม,กลุ่มโรงเรียนในอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ช่วงเดือนมิถุนายน,กลุ่มโรงเรียนจังหวัดน่าน ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และ กำลังประสานกลุ่มโรงเรียนในอำเภอสังขละบุรีและอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อจัดกิจกรรมเป็นลำดับต่อไป

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม