Chiang Mai Run x อำเภอแม่ออน กระตุ้นการท่องเที่ยวเชียงกีฬา ส่งเสริมให้ใส่ใจในด้านสุขภาพ

Chiang Mai Run x อำเภอแม่ออน กระตุ้นการท่องเที่ยวเชียงกีฬา ส่งเสริมให้ใส่ใจในด้านสุขภาพ

ช่วงเช้าวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ณ อำเภอแม่ออน ได้จัดกิจกรรมChiang Mai Run x อำเภอแม่ออน ไปวิ่งกัน ช่วยลดหมอกควัน โดย นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาเชียงใหม่ นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ นางละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมวิศิษฏ์ล้านนา เพื่ออุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว ผู้แทนภาครัฐและเอกชน คณะจัดงานเชียงใหม่บลูมส์ 2023 สื่อมวลชน

ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ สมาคมวิศิษฏ์ล้านนา เพื่ออุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยว สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. หน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรม Chiang Mai Blooms 2023 โดยปีนี้ได้มีการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้ กว่า 16 กิจกรรม โดย Blooms Run 2023 ก็เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรม Hi-light

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการออกกำลังกาย และเนื่องใน ปัจจุบันปัญหาหมอกควันเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น การใช้ชีวิตประจำต้องเพิ่มความระมัดระวังสุขภาพมากขึ้น โดย นายอำเภอแม่ออน ได้ตระหนักถึงเรื่องเหล่านี้ จึงเปิดบ้าน เชิญชวนนักวิ่งทุกท่าน ร่วมออกกำลังกาย และยังมีโอกาสช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยจะเป็นการจัดกิจกรรม Chiang Mai Blooms Run for Anti smog เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำมาจัดตั้งเป็นกองทุน เพื่อต่อต้านหมอกควันในพื้นที่ อีกทั้งยังให้นักวิ่งทุกท่าน ได้วิ่งสู่เส้นทางดอกไม้ระยะ 10.5 กิโลเมตร และ Funrun ให้คุณได้พิชิตเส้นชัยท่ากลางไม้งาม และสนุกสนานไปกับอัธยาศัยการเปิดบ้านต้อนรับนักวิ่ง โดยชุมชนแม่ออน

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้มีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 500 คน ทั้งประเภทมินิมาราธอน และฟันรัน เพื่อส่งเสริม การมีสุขภาพที่ดี เสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านมิติการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมไมซ์ให้กับจังหวัดเชียงใหม่

ด้านนายอำเภอแม่ออน กล่าวเปิดงานว่า จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นเมืองหลักในด้านการท่องเที่ยว ที่ขึ้นชื่อทั้งเรื่องโบราณสถาน วัดวาอาราม ธรรมชาติ วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับความงดงามตามธรรมชาติที่สร้างสรรค์ขึ้น โดยส่วนหนึ่งที่ทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของประเทศ คงหนีไม่พ้นเรื่องของสวนดอกไม้ ความงามของแหล่งปลูกดอกไม้นานาชนิดที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลงไหล และหลั่งไหลเข้ามาสัมผัสความงามของเหล่าดอกไม้ ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเสมอ จนทำให้มีการจัดงาน เทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน ที่จัดขึ้นโดยจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่

การจัดกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาคมวิศิษฏ์ล้านนาเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักโครงการฯ ในการร่วมผลักดันให้เกิดความร่วมมือ และการสร้างสรรค์ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเล่าของดอกไม้ กว่า 16 กิจกรรม ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงช่วงต้นเดือนมีนาคม 2566
.

โดยโครงการ Chiang Mai Blooms นี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการขับเคลื่อน และกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมไปถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้คนเชียงใหม่เที่ยวเชียงใหม่ และผู้ที่อยู่อาศัยในจังหวัดใกล้เคียงได้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นทางคณะผู้จัดงานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ แบบแผนการจัดงาน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน


ซึ่งเป็นกิจกรรมนำร่องเพิ่มส่งเสริมและเป็นตัวอย่างการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ในสภาวะที่เกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเป็นการจัดกิจกรรม Chiang Mai Blooms Run for Anti smog เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำมาจัดตั้งเป็นกองทุน เพื่อต่อต้านหมอกควันในพื้นที่อีกด้วย

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม