“สุรเกียรติ์” นำคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่ “พระองค์ภา”

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย นำคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ภายในอาคาร 100ปี วัดบวรนิเวศวิหาร

ในการนี้ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ทีมเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ทีมเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)อาสาปฏิบัติการภัยพิบัติ และหน่วยงานเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯเข้าร่วมในพิธี และร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม