ปิดท้ายฤดูหนาว “เหมยขาบ” ยอดดอยอินทนนท์ เช้านี้ 5 องศา

มาแบบงง ปิดท้ายฤดูหนาวเหมยขาบยอดดอยอินทนนท์ เช้านี้ 5 องศา

ขาวโพลนส่งท้ายเช้าวันนี้ นักท่องเที่ยวได้พบกับปรากฎการณ์น้ำค้างแข็งหรือเหมยขาบเกิดขึ้น ที่ยอดดอยอินทนนท์ ลานจอดรถเกาะตามใบไม้ยอดหญ้า หลายคนงงไม่คาดคิดว่าเดินทางขึ้นมาจะได้พบเจอกับเหมยขาบในห้วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ที่จะเตรียมเข้าสู่ฤดูร้อนในห้วงต้อนเดือนมีนาคม อุณณภูมิเช้าวันนี้ยอดดอยอินทนนท์และกิ่วแม่ปานวัดได้เท่ากันที่ 5 องศาเซลเซียส

ส่วนที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กม. 31 วัดได้ 11 องศาเซลเซียส ยอดนักท่องเที่ยวสะสมจำนวน 1,528 คน ยานพาหนะ 347 คัน ในห้วงวันหยุดสุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนแห่งความรักสภาพอากาศกลับมาหนาวเย็นอีกระลอกสุดท้ายนักท่องเที่ยวได้สัมผัสอากาศหนาวจัดและเหมยขาบปิดท้ายก่อนจะเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย

สถิติการพบเหมยขาบ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

ครั้งที่ 1 วันที่ 7.11.2565 อุณหภูมิต่ำสุด 4 องศาเซลเซียส พบบริเวณลานจอดรถหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่อน.5 (ยอดดอย)

ครั้งที่ 2 วันที่ 8.11.2565 อุณหภูมิต่ำสุด 6 องศาเซลเซียส พบบริเวณลานจอดรถหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่อน.5 (ยอดดอย)

ครั้งที่ 3 วันที่ 10.11.2565 อุณหภูมิต่ำสุด ที่ยอดดอยและกิ่วแม่ปาน 3 องศาเซลเซียส พบบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่อน.5 (ยอดดอย) และบริเวณ กม.43-44

ครั้งที่ 4 วันที่ 11.11.2565 อุณหภูมิต่ำสุด ที่ยอดดอยและกิ่วแม่ปาน 4 องศาเซลเซียส พบบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่อน.5 (ยอดดอย)
ครั้งที่ 5 วันที่ 12.11.2565 อุณหภูมิต่ำสุด ที่ยอดดอยและกิ่วแม่ปาน 4 องศาเซลเซียส พบบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่อน.5 (ยอดดอย)

ครั้งที่ 6 วันที่ 11.12.2565 อุณหภูมิต่ำสุด ที่ยอดดอยและกิ่วแม่ปาน 4 องศาเซลเซียส พบบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่อน.5 (ยอดดอย)

ครั้งที่ 7 วันที่ 27.12.2565 อุณหภูมิต่ำสุด ที่ยอดดอยและกิ่วแม่ปาน 4 องศาเซลเซียส พบบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่อน.5 (ยอดดอย)

ครั้งที่ 8 วันที่ 28.12.2565 อุณหภูมิต่ำสุด ที่ยอดดอย 3 องศาเซลเซียส พบบริเวณลานจอดรถหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่อน.5 (ยอดดอย)

ครั้งที่ 9 วันที่ 1.1.2566 อุณหภูมิต่ำสุด ที่ยอดดอย 3 องศาเซลเซียส พบบริเวณลานจอดรถหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่อน.5 (ยอดดอย)

ครั้งที่ 10 วันที่ 2.1.2566 อุณหภูมิต่ำสุด ที่ยอดดอย 2 องศาเซลเซียส พบบริเวณลานจอดรถหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่อน.5 (ยอดดอย)

ครั้งที่ 11 วันที่ 3.1.2566 อุณหภูมิต่ำสุด ที่ยอดดอย 5องศาเซลเซียส พบบริเวณยอดดอยอินทนนท์

ครั้งที่ 12 วันที่ 6.1.2566 อุณหภูมิต่ำสุด ที่ยอดดอย 5องศาเซลเซียส พบบริเวณยอดดอยอินทนนท์

ครั้งที่13วันที่7.1.2566 อุณหภูมิต่ำสุด ที่ยอดดอย 3องศาเซลเซียสพบบริเวรลานฮอและกม.42

ครั้งที่ 14 วันที่8.1.2566 อุณหภูมิต่ำสุด ที่ยอดดอย 3องศาเซลเซียส พบบริเวณยอดดอยอินทนนท์

ครั้งที่ 15 วันที่13.1.2566 อุณหภูมิต่ำสุด ที่ยอดดอย 7องศาเซลเซียส พบบริเวณยอดดอยอินทนนท์และกิ่วแม่ปาน

ครั้งที่ 16 วันที่16.1.2566 อุณหภูมิต่ำสุด ที่ยอดดอย 8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดที่กิ่วแม่ปาน 2 พบบริเวณยอดดอยอินทนนท์และกิ่วแม่ปาน

ครั้งที่ 17 วันที่17.1.2566 อุณหภูมิต่ำสุด ที่ยอดดอย 2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดที่กิ่วแม่ปาน 1 พบบริเวณยอดดอยอินทนนท์และกิ่วแม่ปาน

ครั้งที่ 18 วันที่19.1.2566 อุณหภูมิต่ำสุด ที่ยอดดอย 5 องศาเซลเซียส พบบริเวณยอดดอยอินทนนท์

ครั้งที่ 19 วันที่20.1.2566 อุณหภูมิต่ำสุด ที่ยอดดอย 4 องศาเซลเซียส พบบริเวณยอดดอยอินทนนท์

ครั้งที่ 20 วันที่21.1.2566 อุณหภูมิต่ำสุด ที่ยอดดอย 3 องศาเซลเซียส พบบริเวณยอดดอยอินทนนท์

ครั้งที่ 21 วันที่ 22.1.2566 อุณหภูมิต่ำสุด ที่ยอดดอย 3 องศาเซลเซียส พบบริเวณยอดดอยอินทนนท์

ครั้งที่ 22 วันที่23.1.2566 อุณหภูมิต่ำสุด ที่ยอดดอย 3 องศาเซลเซียส พบบริเวณยอดดอยอินทนนท์

ครั้งที่ 23 วันที่ 25.1.2566 อุณหภูมิต่ำสุด ที่ยอดดอย 4 องศาเซลเซียส พบบริเวณยอดดอยอินทนนท์

ครั้งที่ 24 วันที่ 15/2/2566 อุณหภูมิต่ำสุด ที่กิ่วแม่ปาน 4 องศาเซลเซียส พบบริเวณยอดดอยอินทนนท์

ครั้งที่ 25 วันที่ 24/2/2566 อุณหภูมิต่ำสุด ที่ยอดดอย 5 องศาเซลเซียส พบบริเวณยอดดอยอินทนนท์


ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม