“เฉลิมชัย-อลงกรณ์” เปิดตัวผู้สมัครส.ส. เพชรบุรีอย่างเป็นทางการ ชาวเพชรบุรีกว่าหมื่นคนแห่เป็นกำลังใจ“

ชาวเพชรบุรีกว่าหมื่นคนแห่เป็นกำลังใจ“เฉลิมชัย-อลงกรณ์”เปิดตัวผู้สมัครส.ส. เพชรบุรีอย่างเป็นทางการเป็นจังหวัดแรกในภาคกลาง 4 หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ชวน-บัญญัติ-อภิสิทธิ์-จุรินทร์ประสานเสียงขอคนเพชรเลือกปชป.ยกทีม

วันนี้พรรคประชาธิปัตย์โดยการนำของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคและนายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคร่วมกันเปิดเวทีปราศรัยเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.ของจังหวัดเพชรบุรีอย่างเป็นทางการจังหวัดแรกในภาคกลางมีประชาชนกว่าหมื่นคนล้นลานหน้าโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ

นอกจากนี้ 4 หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้แก่นายชวน หลีกภัย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะและนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคคนปัจจุบันได้ให้ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์อ่านสาส์นแสดงความมุ่งมั่นของพรรคประชาธิปัตย์ในการทำงานเพื่อจังหวัดเพชรบุรี และขอโอกาสให้อดีต ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์คือนายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ อดีตส.ส.เพชรบุรี และส.ส.บัญชีรายชื่อ 6 สมัย

ดร.กัมพล สุภาแพ่ง อดีต ส.ส.เขต 2 เพชรบุรี 3 สมัย

และนายอภิชาติ สุภาแพ่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยพาณิชย์และอดีต ส.ส.เขต 3 เพชรบุรี 4 สมัยลงสมัคร ส.ส.เขต1-2-3และนายอรรถพร พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขอดีต ส.ส.เขต 1 และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 2สมัยลงสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อได้กลับมาเป็นปากเสียงและตัวแทนของคนเมืองเพชรฯ.อีกครั้งหนึ่งดังเช่นที่ผ่านมา.

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม