เชียงใหม่ยังแดง-ส้ม ค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน 25 อำเภอ

เชียงใหม่ ฝุ่นควันพิษปกคลุมทั้ง 25 อำเภอเป็นสีแดงสีส้ม แต่พบจุดความร้อนเพียง 5 จุดเท่านั้น

จากการตรวจการรายงานคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 แบบรายชั่วโมง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA จากการประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียม 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ช่วงเวลา 05.00 – 08.00 น. พบว่าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นสีส้ม 22 อำเภอ และสีแดง 3 อำเภอ มาที่สุดอำเภอสะเมิง,อำเภอแม่วาง และอำเภอกัลยาณิวัฒนา เท่ากันที่ 92 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งทั้ง 3 อำเภอเป็นพื้นที่ติดใกล้เคียงอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่ตัวเมืองเชียงใหม่ กลับมืดครึ้มมาตั้แต่เช้าตรู่จนถึงช่วงเวลา 08.00 น. ไม่มีแสงแดด ส่วนอำเภอเมืองเชียงใหม่ 79 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ขณะที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานจุดความร้อน Hotspot จากGISTDA เช้าวันนี้ ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 รอบเช้า จังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อน จำนวน 5 จุด พบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่อำเภออมก๋อย 4 จุด และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอมก๋อย 1 จุด ยอดจุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงปัจจุบันทั้งหมดจำนวน 2,856 จุด


ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม