จิสด้า ชี้ เชียงใหม่ลมนิ่ง การระบายต่ำ ทำฝุ่นสะสมทุกอำเภอ

เชียงใหม่ GISTDA พบตรวจพบว่ามีลมตะวันออกเฉียงใต้และตอนบนพัดเข้าจังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะลมนิ่ง การระบายอากาศต่ำจึงส่งผลให้เชียงใหม่เป็นพื้นที่อากาศปิด และทำให้ฝุ่นสะสมอยู่ในบริเวณของจังหวัด

หลังจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA จากการประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียม 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เวลา 12.00 น. พบว่าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นสีส้ม 25 อำเภอ มาที่สุดอำเภอกัลยาณิวัฒนา เท่ากันที่ 80 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ล่าสุด เจ้าหน้าที่ GISTDA แจ้งสาเหตุของการเกิดค่าฝุ่นควันพิษเพิ่มขึ้นสูง จากการตรวจสอบปริมาณฝุ่นในอากาศของจังหวัดเชียงใหม่เริ่มมี p.m.2.5 สูงขึ้นในช่วงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ (ช่วงหลังฝนตก) ซึ่งเมื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับจุดความร้อน ในช่วงที่เชียงใหม่พบจุดความร้อนน้อยลงในแต่ทางภาคเหนือตอนล่างและทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังพบจุดความร้อนค่อนข้างมาก ประกอบกับทิศทางลมในช่วงนี้ จะเห็นได้ว่ามีทั้งทิศทางพัดจากบริเวณตะวันออกเฉียงใต้และทางตอนบนของจังหวัด ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่และมีลักษณะลมนิ่ง การระบายอากาศต่ำ จึงส่งผลให้เชียงใหม่เป็นพื้นที่อากาศปิด และทำให้ฝุ่นสะสมอยู่ในบริเวณของจังหวัด

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม