มช.เจ้าภาพจัดสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 3/2566

กิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 3/2566

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทน เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในเขตพื้นที่เวียงเจ็ดลิน ที่มาร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดงาน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน

และส่งมอบป้ายเจ้าภาพจัดกิจกรรมครั้งต่อไปให้แก่กองกำกับตำรวจท่องเที่ยว 2, สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์, สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก และกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม