ผาเมืองหารือทหารแขวงบ่อแก้ว แก้ปัญหายาเสพติดไทย-ลาว

กองกำลังผาเมือง ร่วมกับ กองบัญชาการการทหาร แขวงบ่อแก้ว จัดการประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย-สปป.ลาว ครั้งที่ 3/2566 ณ สปป.ลาว

ห้วงบ่ายวันที่ 6 มี.ค. 66 พลตรีศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/หัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว ร่วมกับ พันเอกทองไข สียาลาด หัวหน้าการทหาร กองบัญชาการการทหาร แขวงบ่อแก้ว เป็นประธานร่วมในการประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย-สปป.ลาว ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมด่านสากลสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 4 เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว

โดยการประชุมมีการหารือเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันทุกระดับและแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้มีการพัฒนากิจกรรมหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ในปีงบประมาณ 2566 นี้ ให้ได้จำนวน 11 คู่หมู่บ้าน หลังจากที่ในปัจจุบันได้ดำเนินการแล้ว 2 คู่

ทั้งนี้มีแผนว่าในเดือน มี.ค.นี้จะเพิ่มอีก 1 คู่หมู่บ้านคือหมู่บ้านฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา และบ้านป่ามอญ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี ในวันที่ 30 มี.ค. นี้ ส่วนที่เหลืออีก 8 คู่หมู่บ้านก็จะขอความร่วมมือกับทาง สปป.ลาว ในการดำเนินการตามลำดับต่อไป

ด้านฝ่าย สปป.ลาว ได้เสนอให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์และการประสานงานในการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดของประชาชนทั้ง 2 ฝ่าย โดยวิธีการประนีประนอมในฐานะบ้านใกล้เรือนเคียงเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อกัน และให้มีการตรวจสอบและติดตามกลุ่มเป้าหมายขบวนการค้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายร่วมกัน หากฝ่ายใดพบความเคลื่อนไหวก็ให้ร่วมกันวางแผนแก้ไขได้ทันเวลาต่อไป

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม