เชียงใหม่เช้านี้ อันดับ 2 เมืองอากาศแย่สุดโลก

เชียงใหม่เช้านี้กลับมาขึ้นอันดับ 2 เมืองคุณภาพแย่ที่สุดในโลก ผ่านมา 2 เดือนเศษจุดความร้อน 3 พันกว่าจุดแล้ว พาไปดูจุดที่เป็นแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำติดกับดอยสุเทพ เหนืออ่างขึ้นและบริเวณรอบ ไม่มีหมอกควันปกคลุม จากความชื้นไอน้ำระเหยขึ้นไปช่วยสลายฝุ่นควันพิษ PM2.5 ให้เบาบางลงไป

เช้าวันนี้ ในช่วงเวลา 08.00 น. เว็ปไซต์ https://www.iqair.com จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดการเมืองที่มีมลพิษแย่ที่สุดของโลก US AQI พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ คุณภาพอากาศขึ้นมาอยู่อันดับ 2 ของเมืองที่คุณภาพแย่ที่สุด มีค่า 181 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ด้านศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ขอรายงานจุดความร้อน (Hotspot)
ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2566 รอบเช้า จังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อน จำนวน 38 จุด พบในพื้นที่ป่าป่าอนุรักษ์ จำนวน 20 จุด พบมากในอำเภอเชียงดาว 5 จุด ,อำเภอฮอด 5 จุดและดอยเต่า 5 จุด ยังพบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 18 จุด มากที่สุดอำเภอสันทราย 10 จุด ,อำเภอฮอด 3 จุด และแม่แตง 2 จุด ยอดจุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงปัจจุบันทั้งหมดจำนวน 3,582 จุด

ขณะที่ผู้สื่อข่าวพาไปดูจุดที่เป็นแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำติดกับดอยสุเทพ ภายในศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 และหนองบัวพระเจ้า อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำขึ้นไปบริเวณรอบๆ จะไม่มีหมอกควันเข้ามาลอยปกคลุม จากความชื้นของน้ำที่ลอยขึ้นไปช่วยสลายฝุ่นควันพิษPM2.5 ให้จางเบาบางลง จะมีความเย็นของไอนำระเหยขึ้นไปในอากาศ ทำให้เป็นพื้นที่มีคุณภาพอากาศที่ดี หากมองไปรอบๆ ขึ้นไปดอยสุเทพ จะมีหมอกควันสีขาวปกคลุมหนา

ส่วนการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จากกรมควบคุมมลพิษ ของจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเวลา 08.00 น. ทั้ง 6 จุดพบว่า มีค่าตั้งแต่ 77- 102 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบพื้นที่สีแดงจุดเดียว พื้นที่ต.หางดง อ.ฮอด มีค่า 102 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อีก 5 จุด เป็นสีส้ม ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กน้อยสุด พื้นที่ต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่ มีค่า 77 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม