ผช.ผบ.ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ตรวจเยี่ยมกองกำลังผาเมือง

ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังผาเมือง

ห้วงเช้าวันที่ 9 มี.ค. 66 พันเอกมีชัย นิลศาสตร์ รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ให้การต้องรับ พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก(2) และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ ศูนย์ปฏิบัติกองทัพภาคที่ 3 โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน, รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับหน่วย ณ ห้องประชุมทองจัตุ กองบัญชาการกองกำลังผาเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่


และในห้วงบ่ายวันเดียวกัน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพล ณ ฐานปฏิบัติการนอแล อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน, รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงาน กำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม