สวนสัตว์เชียงใหม่ จัด “วันช้างไทย” 13 มีนาคม 2566

เชียงใหม่ 13 มีค วันช้างไทย สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมนำ ช้างไชโย สัญลักษณ์การจัดแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี 2541 ซึ่งทุกปีวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี ถือเป็นวันช้างไทย สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย ช้างเป็นสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทย ช้างเป็นสัตว์ที่ดำรงอยู่คู่กับประเทศไทยมาเป็นเวลานาน

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เผยว่า เนื่องในวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เป็นวันช้างไทย เพื่อเป็นการยกย่องและให้เกียรติช้างที่มีความสำคัญต่อบ้านเมืองมาอย่างยาวนาน รวมทั้งเพื่อให้นักท่องเที่ยวร่วมกันอนุรักษ์และเห็นความสำคัญของช้างไทย สำหรับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2552 ภายหลังจากที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงโปรดให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ดูแลและอนุรักษ์พันธุ์ช้างไทย เนื่องจากช้างเป็นสัตว์สำคัญ คู่บ้าน คู่เมือง และถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของชาติ ควรได้รับการคุ้มครองและปกป้องให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้น้อมนำมาปฏิบัติต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ มีช้างอยู่ในความดูแลร่วม 200 เชือก

สวนสัตว์เชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรมวันช้างไทยขึ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ บริเวณส่วนจัดแสดงช้างเอเชีย โดยมอบหมายให้ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายบำรุงสัตว์ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ภายในงานได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับช้าง เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ช้างไทยซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่อยู่คู่กับเมืองไทยมาอย่างยาวนาน และยังมีกิจกรรมไลฟ์ ผ่านช่องทาง Facebook ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ในรอบเวลา 09.30 น. บรรยากาศการมอบขันโตกอาหารสัตว์ให้ “ช้างไชโย” มอบโดยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ และรอบเวลา 13.30 น. เป็นบรรยากาศกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมถาม-ตอบ รับของรางวัล, กิจกรรมประดิษฐ์จานกระดาษรูปช้าง, กิจกรรมระบายสีช้าง ที่จัดที่บริเวณส่วนจัดแสดงช้างเอเชีย

ทั้งนี้ “ช้างไชโย” เป็นสัญลักษณ์ในการจัดแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี 2541 ปัจจุบันมีอายุ 24 ปี เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2541 มีพ่อช้างชื่อ”พลายเอก” และแม่ช้างชื่อ “พังใหม่”

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม