เทศบาลนครเชียงใหม่ ขุดลอกตะกอนในคูเมืองปรับคุณภาพน้ำ รับเทศกาลสงกรานต์

เชียงใหม่พร้อมรับสงกรานต์ เทศบาลนครเชียงใหม่ ขุดลอกตะกอนในคูเมืองปรับคุณภาพน้ำ

เทศบาลนครเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ. ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการ ขุดลอกตะกอนดิน ภายในคูเมือง บริเวณแจ่งหัวลิน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13 – 20 มีนาคม 2566 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ทีนี้ และขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังขณะขับขี่ยานพาหนะผ่านบริเวณดังกล่าวขณะที่เครื่องจักรกำลังปฏิบัติงาน ซึ่งจุดนี้เป็นจุดรับนำจากคลองชลประทานเชียงใหม่ ที่จะระบายน้ำเข้ามา พบมีตะกอนดินตกค้างจำนวนมาก และใบไม้หลุดร่วงลงไปเพื่อให้คุณภาพน้ำสะอาด ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีน้ำสะอาดได้สาดเล่นกันอย่างปลอดภัยแล้ว ซึ่งเป็นแหล่งน้ำแลนด์มาร์คที่สำคัญในงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ จะมาเล่นสาดน้ำรอบคูเมืองเชียงใหม่

อย่างไรก็ตามหลังจากขุดลอกตะกอนดินออกจากคูเมือง จะทำการโรยปูนข่าวเพื่อฆ่าเชื้อนำตากแดดทิ้งไว้ อีกทั้งเป็นการป้องกันน้ำเขียว จากสาหร่ายที่มักเกิดในช่วงฤดูแล้ง ก่อนจะนำน้ำใหม่จากคลองชลประทาน น้ำสะอาดมาปรับคุณภาพน้ำตรวจวัดคุณภาพอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความั่นใจของประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม