“วีระศักดิ์” ติดตามการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนอุทยานทับลาน

24 มีนาคม 2566 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะอนุกรรมาธิการ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน ของวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมติดตามผลการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างหน่วยราชการต่างๆกับราษฏร ในเขตอุทยานทับลาน ที่อาคารรัฐสภา

โดยมีผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สกทช.)สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.) กรมอุทยานแห่งชาติ และกรมป่าไม้ เช้าชี้แจง

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม