ทอดผ้าป่าต้นกล้วย สร้างแนวกันไฟธรรมชาติ

เชียงใหม่ ทอดผ้าป่าต้นกล้วยนำไปปลูกเพื่อใช้เป็นแนวกันไฟธรรมชาติ

ชาวตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดทอดผ้าป่าต้นกล้วย นำไปปลูกเพื่อใช้เป็นแนวกันไฟธรรมชาติ และสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่อุทยานดอยสุเทพ-ปุย ซึ่งเป็นที่ตั้งของดอยสุเทพ หวังลดไฟป่าและปัญหาหมอกควันไฟป่าระยะยาว หลังจากพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ประสบปัญหาหมอกควันไฟป่าปกคลุมนานกว่า 2 เดือน

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พร้อมกับสมาชิกภาคีเครือข่าย ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ทั้งหมด 25 แห่งรวมกว่า 500 คน ตลอดจนพระสงฆ์ในพื้นที่ตำบลดอยสุเทพ ร่วมใจกันจัดกิจกรรมภาคีร่วมใจ Kick Off ป้องกันหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ขึ้นที่บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมทุกภาคส่วนได้มรส่วนร่วมในกิจกรรมลดไฟป่าและปัญหาหมอกควันไฟป่าระยะยาว ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ซึ่งเป็นที่ตั้งของดอยสุเทพ โดยมีพระครูธีรสุตพจน์ เจ้าคณะตำบลสุเทพ เขต 2 เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยในกิจกรรมมีการทอดผ้าป่าต้นกล้วย ที่ชาวบ้านนำมาจากบ้านมาร่วมพิธีก่อนจะนำต้นกล้วยทั้งหมดรวมกว่า 300 ต้นไปปลูกตามพื้นที่ป่าต้นน้ำ เพื่อเป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นกิจกรรมของประชานชนตำบลสุเทพและภาคีเครือข่ายฯ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ก่อนจะร่วมกันทำแนวกันไปเริ่มต้นระยะทาง 4 กิโลเมตร ตามจุดสำคัญเชิงดอยสุเทพ

ด้าน พระครูธีรสุตพจน์ (พระมหาสง่า) เจ้าคณะตำบลสุเทพ เขต 2 เปิดเผยว่า ภาคประชาชนในพื้นที่ตำบลดอยสุเทพ ได้ตั้งกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิต และดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมในตำบลสุเทพ ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ตำบลดอยสุเทพ ต้องประสบปัญหาภัยแล้งและหมอกควันไปฟป่าจึงร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มเพื่อลดปัญหาภัยแล้ง เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่าดอยสุเทพ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

นอกจากนี้ยังพบว่า พื้นที่ป่าที่ถูกไฟป่าเผาได้รับความเสียหาย พบว่าพื้นที่ป่าบางแห่งไม่ได้รับความเสียหายมากนักเพราะมีกล้วยป่า ต้นกล้วยเป็นไม้อุ้มน้ำ มีน้ำมากถึง 70% ของน้ำหนัก ทำให้พื้นที่ปลูกกล้วยสภาพดินยังชุ่มน้ำ ต้นหญ้า วัชพืชไม่แห้งตายเป็นเชื้อเพลิงป้อนไฟป่า ฉะนั้นสวนกล้วยสามารถใช้เป็นแนวกันไฟ ช่วยชะลอไฟไหม้ได้เป็นอย่างดี จึงเกิดแนวคิดแก้ปัญหาด้วยการส่งเสริมเกษตรกรปลูกกล้วยเพื่อใช้เป็นแนวป้องกันไฟป่าและสามารถขยายพันธุ์ ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้กล้วย ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ ได้หลายอย่าง ทั้งต้น ใบ ราก ผลกล้วยยังเป็นอาหารให้สัตว์ป่าบางชนิดอีกด้วย ซึ่งหากมีการรณรงค์ให้ปลูกกล้วยในป่าเพิ่มมากขึ้น เชื่อว่าจะสามารถ เพิ่มความชุ่มชื้น ให้ผืนป่าและสามารถป้องกันปัญหาไฟป่า และปัญหาหมอกควันไฟป่าได้ในระยะยาวต่อไป

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม