ผอ.ศนป. กอ.รมน. ภาค 3 ชมโครงการตื่นฟื้นคืนชีวิตสัมพันธ์ ลดไฟป่า

เชียงใหม่ ผอ.ศนป. กอ.รมน. ภาค 3 ชมโครงการตื่นฟื้นคืนชีวิตสัมพันธ์ ลดไฟป่า หมอกควันให้ยั่งยืนแถมมีรายได้

ที่ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พลโท วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช ผอ.ศนป. กอ.รมน. ภาค 3 พร้อมคณะ เยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรชาวสวน-ชาวไร่ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่และใกล้เคียง ได้ให้ความสนใจเข้าศึกษาเรียนรู้ โครงการ ตื่น ฟื้น คืน ชีวิตสัมพันธ์ ที่สามารถนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ซังข้าวโพด ใบอ้อย กิ่งจากต้นลำไย เป็นต้น มาจำหน่ายให้ศูนย์รับซื้อเป็นการสร้างรายได้แถมยังลดการเผาที่ก่อให้เกิดมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

โครงการ ตื่น ฟื้น คืน ชีวิตสัมพันธ์ เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนตามนโยบายของ พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 ซึ่งต่อเนื่องมาจากโครงการภาคเหนือโมเดล ที่มุ่งมั่นจะแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ยั่งยืน พร้อมที่จะขยายผลต่อยอดให้พี่น้องประชาชน ส่วนราชการ ภาคเอกชน รวมถึงภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม ที่จะแก้ไขปัญหา หมอกควัน ไฟป่าฝุ่นควัน PM 2.5 ในระยะยาว เช่น การฟื้นฟูความชุ่มชื้นป่าไม้ จากต้นกล้าและเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซ่า , ผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบอ้อย การส่งจำหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แม่เมาะ (ช่วงแรกเดือนละ 500 ตัน จำนวน 6 เดือน รวม 3,000 ตัน วงเงิน 11 ล้านบาท ทำให้ลดการเผาใบอ้อยได้กว่า 5,000 ตัน )

รวมถึงนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนำมาผลิตถ่านคุณภาพสูง , จัดตั้งศูนย์รับซื้อวัสดุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อขายให้โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อสร้างรายได้ลดการเผาให้กับครัวเรือและชุมชน ซึ่งแนวทางนี้ได้ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ 6 จังหวัดนำร่อง คือ แม่ฮ่องสอน น่าน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง กำแพงเพชร จังหวัดสบทบ แพร่ พิจิตร พิษณุโลก ตาก นครสวรรค์ และในอนาคตจะขยายไปให้ครบทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ


ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม