เชียงใหม่ ค่าฝุ่นพุ่ง 200 สัปดาห์ที่ 2 ขึ้นอันดับ 1 เมืองอากาศแย่สุดในโลก

เชียงใหม่ ฝุ่นพิษPM 2.5 ในเมืองมีค่า 200 สัปดาห์ที่ 2 ขึ้นอันดับ 1 เมืองอากาศแย่สุดในโลก รับเดือนปีใหม่ไทยไฟป่าพุ่งเช้านนี้เกือบ 400 จุด ส่งกำลังเฝ้าป่าดอยสุเทพในเขตอำเภอเมือง ขณะเดียวกันรายงานจุดความร้อน อำเภอเมืองเชียงใหม่เกิดจำนวน 7 จุด

หลังจากช่วงบ่ายวานนี้ เกิดไฟป่าขึ้นบนดอยสุเทพ อยู่ในเขตอำเภอสะเมิง อำเภอหางดง และอำเภอเมืองเชียงใหม่ ทางทิศใต้ กำลังเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนได้เข้าดำเนินการสกัดดับไฟทั้งภาคพื้นและทางอากาศ เพื่อให้สงบโดยเร็ว ยังได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ และรถบรรทุกน้ำ เข้าเฝ้้าระวังตามจุดเสี่ยง ก่อให้เกิดไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยเฉพาะชวงค่ำจัดส่งกำลังขึ้นดอยสุเทพ เฝ้าระวังไฟป่าในจุดสำคัญอย่างวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร หมู่บ้านหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพ หมู่ที่ 9 ตำบลสุเทพ พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ หมู่บ้านหน้าพระตำหนัก บ้านม้งดอยปุย และบ้านขุนช่างเคี่ยน ตลอดแนวดอยสุเทพจากทิศเหนืออำเภอแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอหางดง เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดไฟป่า เพื่อไม่ให้ผลกระทบต่อพื้นป่าละสถานที่สำคัญต่างๆ

ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลจุดความร้อนกรมป่าไม้ ใช้เพื่อตรวจสอบและเข้าระงับเหตุในพื้นที่ เนื่องจากระบบGISTDA อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ ขอรายงานจุดความร้อน (Hotspot) ประจำวันที่ 1 เมษายน 2566 รอบเช้า จังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อน จำนวน 388 จุด พบจำนวน 23 อำเภอ พบมากที่สุด แม่แตง 52 จุด,อำเภอเชียงดาว 51 จุด ,อำเภอหางดง 36 จุด ,อำเภอแม่อาย 30 จุด ,และอำเภอสะเมิง 27 จุด ขณะเดียวกันพบว่าอำเภอเมืองเชียงใหม่พบจำนวน 7 จุด

ด้านการรายงาคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ เช้าวันนี้ เวลา 08.00 น. ทั้ง 6 จุดเป็นสีแดง มากที่สุด พื้นที่ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว PM2.5 มีค่า 342 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จุดตรวจวัดพื้นที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ PM2.5 มีค่า 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จุดตรวจวัดพื้นที่กลางเมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ PM2.5 มีค่า 191 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จุดตรวจวัดพื้นที่บนดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ PM2.5 มีค่า 172 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ขณะที่ เว็ปไซด์ https://www.iqair.com รายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดการเมืองที่มีมลพิษแย่ที่สุดของโลก US AQI เวลา 08.00 น. พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ อยู่อันดับ 1 มาเป็นสัปดาห์ที่ 2 เมืองที่คุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลก มีค่า 319 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร


ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม