สายเลือดใหม่ ลูกชายทนายชานนธ์ลงสส.เขต 1 พรรครวมแผ่นดิน กลายเป็นพ่อลูกนักการเมือง

เชียงใหม่ สายเลือดใหม่ ลูกชายทนายชานนธ์ลงสส.เขต 1 พรรครวมแผ่นดิน กลายเป็นพ่อลูกนักการเมือง

ชานนธ์ ประมวญพิสุทธิ์ หรือ สท.ชานนธ์

ทนายชานนธ์ ประมวญพิสุทธิ์ หรือ สท.ชานนธ์ ทนายความและอดีตประธานสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วยลูกชาย น้องฟีฟ่า นายนฤเบศ ประมวญพิสุทธิ์ บัณฑิตจากรั้วราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ หนุ่มน้อย อายุเพียง 25 ปี 3 เดือนลงสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดเชียงใหม่

นฤเบศ ประมวญพิสุทธิ์

นายชานนธ์ ลงสมัคร ในเขต2 นายนฤเบศ ลงสมัคร ในเขต 1 ในนามพรรครวมแผ่นดิน ที่มี”มาดามหยก” นางสาวกชพร เวโรจน์ เป็นประธานที่ปรึกษาพรรคและหัวหน้าสาขาภาคเหนือ และมีพลเอกชัชชัย ภัทรนาวิก เป็นหัวหน้าพรรค และคุณพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือ พรรครวมแผ่นดิน

ทางนายชานนธ์ กล่าวว่า ในโอกาสนี้ขอกราบขอบพระคุณมาดามหยกและผู้บริหารพรรครวมแผ่นดินทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนพรรค ลงสมัครในเขต 2 เพื่อดูแลรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตอำเภอสารภี และอำเภอเมือง(เฉพาะ ต.หนองป่าครั่ง ท่าศาลา หนองหอย)อำเภอสันกำแพง(เฉพาะ ต.สันกลาง บวกค้าง แช่ช้าง)

ส่วนลูกชาย นายนฤเบศ ลงสมัครในเขต 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีอุดมการณ์ที่จะทำงานให้กับประชาชนตรงกับนโยบายของพรรครวมแผ่นดิน ทั้งนโยบายเพิ่มเบี้ยสำรองเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สิทธิความเท่าเทียม เขตเศรษฐกิจท่องเที่ยวพิเศษ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้นโดยเฉพาะจะเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทันทีเมื่อโอกาสเข้าร่วมรัฐบาล

ทั้งนายชานนธ์ ได้ขอขอโอกาสจากคนเชียงใหม่ ได้ให้โอกาส สท.ชานนธ์ และน้องฟีฟ่า ลูกชาย ได้ทำงานรับใช้คนเชียงใหม่ เพื่อสานต่อนโยบายของพรรครวมแผ่นดินต่อไป

ทั้งนี้ มาดามหยกฯ ประธานที่ปรึกษาพรรครวมแผ่นดิน ได้กล่าวฝาก ขอบพระคุณประชาชนที่ให้การตอบรับและเปิดโอกาสให้กับพรรคใหม่ พร้อมฝาก “พรรครวมแผ่นดิน” ไว้ในใจพี่น้องประชาชน และเชิญชวนผู้คนให้ตื่นตัว กับการเลือกตั้ง ให้มีส่วนร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไปด้วยกัน ย้ำว่า “พรรครวมแผ่นดิน”มุ่งมั่นสนับสนุนประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ที่ทันยุคทันสมัย มุ่งเน้นความสามัคคีปรองดอง เป็นศูนย์รวมผู้มีความรู้ความสามารถ ทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ มาจากหลากหลายกลุ่มหลายพรรค สนับสนุนความหลากหลาย ความเท่าเทียม พร้อมดูแลศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีไทย ปัญหาต้นทุนและราคาสินค้าเกษตร การศึกษา การสาธารณสุข สุขภาพ มุ่งผลักดันแก้ปัญหาฝุ่นมลพิษ PM2.5 ที่เป็นปัญหาเรื้อรังมานาน สนับสนุนความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล พร้อมผสมผสานเทคโนโลยีแนวคิดที่ทันสมัยพัฒนาไปข้างหน้าอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนพรรครวมแผ่นดินมุ่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง เพิ่มรายได้เข้าประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อย่างยั่งยืน

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม