ชลประทานส่งน้ำให้คูเมืองแล้ว คาด 6 เม.ย. 66 เต็มคูเมือง พร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์

ชลประทานส่งน้ำให้คูเมืองแล้ว คาด 6 เม.ย. 66 เต็มคูเมือง พร้อมรับนักท่องเที่ยวเล่นน้ำรอบคูเมือง มีการตรวจคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ย้ำหากน้ำพร่องมีน้ำส่งให้ตลอด ไม่ส่งผลกระทบรอบเวรจัดสรรน้ำมีการประสานผู้ใช้น้ำตลอด

ที่บริเวณแจ่งหัวริน อ.เมืองเชียงใหม่ นายอำนาจ อินทร์วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (ผคบ.แม่แตง) กล่าวถึงสถานการณ์น้ำคลองส่งชลประทานแม่แตง ว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำที่หัวงานอยู่ที่ 4.5 ลบ.ม.ต่อวินาที เป็นปริมาณน้ำที่มากว่าปีที่ผ่านมา ปริมาณน้ำปีนี้ค่อนข้างจะดี ส่วนการบริหารจัดการน้ำของ คบ.แม่แตง ยังคงใช้การจัดสรรน้ำเป็นรอบเวรเหมือนเช่นปีที่ผ่านๆ มา ขณะนี้เป็นรอบเวรของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และที่ 4 ซึ่งเป็นรอบที่ 3 ของการจัดสรรน้ำในปี 2565/2566

ผคบ.แม่แตง กล่าวอีกว่า สำหรับการส่งน้ำเพื่อสนับสนุนเทศกาลสงกรานต์ นายอำนาจฯ แจงว่า ทาง สคบ.แม่แตง ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้วางแผนร่วมกันในการจัดการโดยทำการระบายน้ำเก่าในคูเมืองออกไปก่อน แล้วเติมน้ำใหม่จากคลองชลประทานแม่แตงมาให้ตั้งแต่วันที่ 30 มี.คง 66 ที่ผ่านมา โดยวางแผนจะส่งน้ำให้เต็มคูเมืองในวันที่ 6 เม.ย. 2566 นี้ หลังจากนั้นหากปริมาณน้ำในคูเมืองลดลงก็จะปล่อยน้ำมาเติมให้เต็มตลอดเพื่อรองรับเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่

“ความจุของคูเมืองมีอยู่ราว 200,000 ลบ.ม. แต่ว่าจะเติมน้ำเข้ามาราว 160,000 ลบ.ม. ตั้งแต่วันแรกที่ปล่อยน้ำมาเติมวันที่ 30 มี.ค. 66 ภาพรวมขณะนี้น้ำคูเมืองมีปริมาณอยู่ที่ 60% คาดว่าจะเต็ม 100 ก่อนวันที่ 6 เม.ย. 66 หากปริมาณน้ำลดลงก็จะเติมให้ตลอด ซึ่งได้มีการประสานไปยังสมาคมผู้ใช้น้ำแม่แตงทุกคนก็ยินดีที่จะช่วยเทศกาลสงกรานต์ของเชียงใหม่ ก็เพื่อให้ภาพท่องเที่ยวของเชียงใหม่จะได้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้เหมือนทุกๆ ที่ผ่านๆ มา อันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ซึ่งได้มีการประสานงานกับทุกภาคส่วนที่ใช้น้ำหรือมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับคลองแม่แตงตลอดจึงไม่มีปัญหา” นายอำนาจ อินทร์วงศ์แก้ว ผคบ.แม่แตง กล่าว

ทั้งนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ดำเนินการส่งน้ำสนับสนุนคูเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 มีการส่งน้ำเข้าคูเมืองผ่านทางคลองส่งน้ำสายซอย 18L ไม่ต่ำกว่าวันละ 20,000 ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะเต็มความจุของคูเมืองเชียงใหม่ที่ 200,000 ลบ.ม. ในวันที่ 6 เมษายน 2566 โดยได้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และการส่งน้ำเข้าคูเมือง ยังสามารถสนับสนุนคลองแม่ข่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ถนนระแกง ซึ่งได้จัดไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของทางเทศบาลนครจังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม