ขอเชิญร่วมอุปถัมภ์บุญ “ธรรมยาตราสร้างศาสนทายาท สู่แดนพุทธภูมิปี 6 ” ธุดงค์เลียบเทือกเขาหิมาลัย สูง 3,500 เมตร

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคอุปถัมภ์บุญโครงการธรรมยาตราสร้างศาสนทายาท สู่แดนพุทธภูมิปี 6 และบวชพระชาวพุทธอินเดีย 250 รูป เส้นทางธุดงค์เลียบเทือกเขาหิมาลัย ความสูงกว่า 3,500 เมตร ระยะทาง 700 กิโลเมตร

จากความสำเร็จของโครงการ ธรรมยาตราพลิกฟื้นคืนพุทธสุวรรณภูมิ สู่พุทธภูมิ รุ่นที่ 1 ได้เผยถึงข้อวัตรปฏิบัติอันดีงามของเหล่า พระภิกษุสงฆ์จากประเทศไทย ที่เดินธุดงค์ใน รัฐมหาราษฏระ เมืองปารภานี ถึง เมืองมุมไบ ได้ก่อให้เกิดความศรัทธา ในชาวอินเดียที่นับถือ พุทธศาสนา ต้องการเข้ามาบวช เป็นพระในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก

ในโอกาสนี้หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ได้เห็นถึงพลังศรัทธา ของชาวอินเดีย ที่ต้องการเข้ามาบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา จึงได้ดำริ ให้เกิดโครงการ การจัดพิธีอุปสมบทชาวอินเดียที่นับถือ พระพุทธศาสนา ในอินเดียขึ้น โดยได้รับความร่วมมือ การประสานงานต่างๆ ในส่วนการคัดเลือก ผู้เข้าการอุปสมบท โดยนักแสดงชื่อดังของบอลลีวูด กากัน มาลิค (Gagan Malik) ผู้รับบท เจ้าชายสิทธัตถะ ในเรื่อง Sri Siddhartha Gautama ที่ชาวไทยรู้จักเป็นอย่างดี ช่วยคัดเลือกผู้ที่สนใจเข้าบวช 250 คน ที่มีความศรัทธาอย่างมั่นคง มีความตั้งใจจริง และ มีร่างกายแข็งแรง เพราะจะต้องร่วมเดินธรรมยาตรา จาก เมือง ดารัมซาลา สู่ เมือง เลห์ ลาดักห์

โดยจะเข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณรในวันที่ 5 พ.ค. 2566 ณ วัดทีกษาภูมิ เมืองนาคปุระ หลังจากนั้นจะอุปสมบท เป็นพระภิกษุ ณ วัดเวฬุวัน เมือง ราชคฤห์ ในวันที่ 10 – 12 พ.ค. 2566

โดยมีคณะสงฆ์ในโครงการ ธรรมยาตรา สร้างศาสนทายาท สู่แดนพุทธภูมิ ปีที่6 จำนวน 80 รูป ร่วมเป็นพระพี่เลี้ยง ดูแล ข้อวัตรปฏิบัติต่างๆของพระใหม่ เหล่านี้และ ทั้งหมด จะร่วมเดินทางกราบ
สักการะ เจดีย์พุทธคยา สถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ธัมเมกขสถูป สถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา วัดเชตวัน สถานที่ที่พระพุทธเจ้าจำพรรษานานที่สุด

จากนั้น เข้าร่วมพิธีเปิด วัดไทยธรรมศาลา เมืองดารัมซาร่า ในวันที่ 8 มิ.ย. 2566 และ เริ่มเดินธรรมยาตรา จากเมืองดารัมซาร่า สู่ เมือง เลห์ ลาดักห์ ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. ถึง 25 ก.ค. 2566 รวมระยะทางกว่า 700 กิโลเมตร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกศรัทธา เปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์ที่ผ่านการคัดเลือกได้เดินทางกราบสักการะสังเวชนียสถาน พัฒนา และ สร้างศาสนทายาท ให้รู้จักข้อวัตรพระเถรวาท และการปฏิบัติในแนวทางการเจริญสติปัฏฐาน 4 ซึ่งเป็นหลักคำสอนที่มุ่งตรงต่อการขัดเกลากิเลสอย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิถี สามารถเผยแผ่ให้ศาสนิกชนได้เข้าใจและปฏิบัติตามได้นำไปสู่ความสงบสุขและสันติภาพของโลกอย่างแท้จริง

ขอเชิญท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระและอุปถัมภ์บุญ โอนเงินบริจาคได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 065 157908 2
ชื่อบัญชี พระเทพปริยัติสุธี ยงยุทธ ทองสุก

สอบถามเพิ่มเติม
โทร 099-326 5555
พระทิวา 095-265 4554

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม